TAG: CO24
To przełamanie ostatniej pięcioletniej tendencji spadkowej, co wynika ze zwiększonego wykorzystania ropy naftowej i gazu ziemnego.