TAG: Koszty osierocone

(URE) Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym […]
(Urząd Regulacji Energetyki) Na podstawie ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z […]
Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym […]
W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2015 z 21 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2016 r. dla […]