Tauron otrzymał zgodę UOKiK na zakup Brzeszcz

1 grudnia 2015, 20:54 Alert

(Tauron)

KWK Brzeszcze.

Tauron Polska Energia otrzymał – zgodnie ze złożonym wnioskiem – decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającą bezwarunkowej zgody na koncentrację, tj. nabycie przez Nowe Brzeszcze Grupa Tauron (spółkę w 100 proc. zależną od Taurona) części zakładu górniczego w Brzeszczach.

Wcześniej udzielone zostały również zgody korporacyjne (walnego zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz organów Nowe Brzeszcze Grupa Tauron i Tauron Polska Energia) wymagane do zawarcia umowy kupna oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Obecnie spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron prowadzi działania mające na celu uzyskanie decyzji Ministra Środowiska o przeniesieniu na jej rzecz koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Brzeszcze” oraz innych decyzji z tym związanych.

Spółka celowa z Grupy Tauron oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze 19 października. Tego samego dnia zarząd spółki celowej zawarł z organizacjami związkowymi z Brzeszcz porozumienie ustalające warunki przejścia załogi kopalni oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia. Strony wynegocjują w przyszłości nowy układ zbiorowy wprowadzający motywacyjny system wynagrodzeń.

Dzięki nabyciu KWK Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.