Tauron: Wyniki Grupy zgodne z oczekiwaniami rynku

11 maja 2016, 19:00 Alert

(Grupa Tauron)

W pierwszym kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy Tauron spadły o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik EBITDA był niższy o 14 proc. a zysk netto spadł o 35,6 proc.. Jednak jak podkreśla Grupa jej wyniki są zgodne z oczekiwaniami rynku.

W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Jak wynika z informacji spółki głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane przychodami z mechanizmów rezerw mocy (operacyjnej i interwencyjnej rezerwy zimnej) oraz rosnącymi przychodami ze sprzedaży gazu.

Grupa uzyskała EBITDA na poziomie 873 mln zł, co oznacza spadek o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (62 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (19 proc.).

EBITDA segmentu Dystrybucja pozostała na podobnym poziomie jak w I kwartale 2015 r., natomiast pozostałe segmenty zanotowały gorsze wyniki. W przypadku segmentu Wytwarzanie wynikało to w głównej mierze z wyższych kosztów rezerwy CO2 oraz niższych niż przed rokiem cen energii elektrycznej.
Jak tłumaczy Tauron ujemna EBITDA segmentu Wydobycie jest pochodną trudnych warunków rynkowych, niskich wolumenów produkcji i sprzedaży węgla oraz konsolidacji, począwszy od stycznia od 2016 r., wyników spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron.

Zysk netto Grupy w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 324 mln zł. wobec 502,7 mln zł rok wcześniej co oznacza spadek o 35,6 proc.