Tchórzewski: Jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW

30 sierpnia 2016, 12:37 Energetyka

W obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 29 sierpnia 2016 r. w Warszawie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) a Obligatariuszami – PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono warunków dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 r.).

– Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Fot. Ministerstwo Energii

W ramach zawartego porozumienia uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc do 2025 roku.

– Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia Spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych – dodaje Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Obligatariusze rezygnują również z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym Programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji Euroobligacji. Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez Spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Źródło: Ministerstwo Energii