Trendy energetyki w Krynicy. Potencjał Europy Środkowo-Wschodniej

8 września 2016, 06:45 Energetyka

Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju odbył się panel poświęcony bezpieczeństwu regionu w kontekście wyzwań energetycznych pt.: Bezpieczeństwo energetyczne – globalne trendy, regionalne uwarunkowania”.

Rozwój sektora LNG jest wielowymiarowy

Mantas Bartuska, dyrektor generalny Klaipedos Nafta podczas swojego wystąpienia wymieniał zalety związane z inwestycją w postaci terminalu LNG. Zaznaczył, że trendy kierują się na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii i dywersyfikowanie dostaw.

– Obecnie wielu graczy na rynku stara się wytworzyć konkurencyjną sytuację. Na Litwie, mimo że terminal LNG funkcjonuje już 2 lata, wciąż są ograniczenia. Nasi sąsiedzi mają także zmonopolizowany rynek. Wiele krajów wciąż musi otwierać swoje rynki. Zwiększamy konkurencję i zmniejszamy dzięki temu ceny. Gazoport LNG może zyskać dodatkowe funkcje, jak bunkrowanie statków z paliwem LNG. Pojawiają się nowe możliwości w sektorze transportu. Przyczynia się to do zmniejszenia emisji CO2. Jest to wciąż duże wyzwanie w obszarze transportowym. Chodzi o to, by umożliwić jak najszersze wykorzystanie LNG przy chłodzeniu rożnych instalacji czy zasilaniu agregatów prądotwórczych. Wspieramy działania LNG dotyczące projektów tzw. małej skali – to tworzy nowe możliwości na litewskim rynku. Stwarzamy nowe perspektywy. LNG wciąż jest paliwem innowacyjnym – podkreślił gość panelu.

Jak zaznaczył litewski prelegent, dzięki zniżce o ponad 20 proc., jaką Gazprom udzielił Litwie, udało się pokryć koszty funkcjonowania pływającego terminalu. Przypomniał on, że w pierwszej połowie 2016 roku aż 73 proc. całkowitego zaopatrzenia Litwy w gaz ziemny stanowił skroplony gaz ziemny z Norwegii.

Ukraina też chce hub

Galyna Karp, pierwszy zastępca ministra w ministerstwie energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy podkreśliła wiodącą role jej kraju w dostawach gazu z Rosji do Europy. – Ukraina jest geograficznie ukształtowana jako naturalny szlak dostaw. Niezależnie od toczącej się wojny na wchodzie kraju, Kijów wciąż podejmuje działania zmierzające do reformy systemu energetycznego. Prowadzimy także prace na strategią energetyczną do 2035 roku. Kluczowe zadania to efektywność energetyczna i poszukiwanie alternatywnych źródeł. Ukraina analizowała także możliwość stworzenia na swoim terytorium hubu gazowego. Jesteśmy gotowi na współpracę z krajami regionu w tym zakresie – zaznaczyła prelegentka. Jak podkreślała, to duży potencjał do stworzenia współpracy gazowej między Ukrainą, a innymi krajami regionu.

Pakiet paliwowy uzdrawia rynek

Gościem panelu z Polski był Paweł Stańczyk, prezes zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. – Bezpieczeństwo to bezpieczeństwo dostaw nośników energii. Problemem w Polsce jest ściągalność podatku VAT. Aby temu przeciwdziałać wprowadzono pakiet paliwowy. Analizujemy dostawy paliwa na rynku spośród wydanych zgód na obrót paliwa. Liczba ta znacznie wzrosła, co pokazuje, że po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, szara strefa się zmniejsza. Uczciwi przedsiębiorcy mają teraz poczucie zdrowej konkurencji. Pakiet paliwowy jest instrumentem, który pozwoli uzdrowić sytuację na polskim rynku paliw – podkreślił prezes Stańczyk.