Wspólna oferta PGZ i Elbit na drona dla armii RP

18 września 2015, 06:53 Bezpieczeństwo

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Elbit Systems Ltd. podpisały dzisiaj umowę o współpracy, której celem jest dostarczenie polskiej armii Systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP) kategorii Taktyczne Średniego Zasięgu. W ramach porozumienia PGZ S.A. jako lider i Elbit Systems jako poddostawca wspólnie złożą odpowiednią ofertę do Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

ELBIT oferuje drony z rodziny HERMES, w tym SBSP typu HERMES – 450, na bazie którego powstanie odpowiedni produkt dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową Elbit zapewni transfer niezbędnej technologii, a dzięki jej spolonizowaniu montaż płatowca oraz produkcja głównych komponentów będzie odbywać się w Polsce. Porozumienie przewiduje także możliwość produkcji nowej konstrukcji na rynki zewnętrzne.

– Podpisujemy dzisiaj porozumienie z Elbit, aby wygrać postępowanie w programie „Gryf”, dokonać transferu technologii, a docelowo produkować własne drony średniego zasięgu w oparciu o System BSP typu Hermes 450 – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ S.A.

SBSP Hermes 450 są używane w takich państwach jak Izrael, Wielka Brytania, Brazylia i wielu innych krajach na całym świecie. Hermes 450 wykazał się wysoką przydatnością operacyjną we współczesnych konfliktach zbrojnych i akcjach stabilizacyjnych nie tylko na Bliskim Wschodzie, czy w konflikcie afgańskim, ale  także w innych częściach świata. SBSP Hermes 450 wykonał ponad 500 000 godzin lotów operacyjnych, osiągając wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa. Konstrukcja ta jest obecnie jednym z nielicznych SBSP w kategorii Taktyczne Średniego Zasięgu (TSZ), który jest w stanie spełnić wszystkie wymagania operacyjne określone w wymaganiach Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto dodać, że w przypadku wyboru przez polską armię kolejnego członka rodziny Hermes,  SBSP Hermes  900 będzie możliwość wykorzystania tej samej infrastruktury dla bezzałogowych systemów taktycznych średniego zasięgu i samolotów typu MALE.

– Elbit Systems jest jednym z wiodących producentów BSP na świecie. Posiadamy doświadczenie i wiedzę obejmujące cały łańcuch wartości: od projektowania przez konstrukcję aż po eksploatację. Chcemy być obecni na polskim rynku i dostarczyć najlepsze rozwiązanie spełniające wymogi Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie taktycznych BSP w kooperacji z polskim przemysłem obronnym. We współpracy z Elbit polskie firmy będą mogły rozwinąć wyjątkowe na skalę światową kompetencje w tych obszarach – powiedział Elad Aharonson, wiceprezes Elbit Systems Ltd.

Elbit współpracuje już z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A., proponując produkcje najważniejszych elementów w oparciu o pełny transfer technologii, jak również rozwiązania całkowicie polskie. – Doświadczenie należących do PGZ WZL nr 2 i kompetencje Elbit pozwolą na opracowanie nowoczesnego systemu bezzałogowych statków powietrznych, który będzie dostosowany do wymogów współczesnego pola walki oraz potrzeb polskiej armii – powiedział Dariusz Sokólski, członek Zarządu PGZ S.A odpowiedzialny za rozwój.