Kowalewski: Zmiany w POLREGIO wpisują się w tworzenie jednolitego obszaru kolejowego w Europie

15 maja 2019, 14:04 Infrastruktura

Zmiany w POLREGIO wpisują się w tworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego – ocenił Krystian Kowalewski z Instytutu Jagiellońskiego w rozmowie z Polskim Radiem.

„Kluczową zmianą, która następuje w tym zakresie, jest tzw. czwarty pakiet kolejowy, którego elementem jest to, że w perspektywie niedługiego czasu przewozy kolejowe w Europie będą musiały być kontraktowane w drodze przetargu. Dzisiaj organizatorzy tych usług mają możliwość kontraktowania ich w formie przetargów, ale rzadko który przewoźnik z tego korzysta. Zakładam, że restrukturyzacja Przewozów Regionalnych też będzie się wpisywała w ten szeroki trend dostosowania spółki do tego, ażeby była ona w stanie brać udział w konkurencyjnych przetargach na usługi kolejowe” – wyjaśnił w audycji ekspert.

Jak podkreślił Kowalewski, dziś ubiegając się o realizację usługi w zakresie przewozu pasażerskiego nie ma już potrzeby posiadania przez spółkę taboru kolejowego. W Europie, szczególnie w Niemczech, upowszechnia się model, w ramach którego to organizator przewozów (w przypadku polskich przewozów o zasięgu lokalnym są nim najczęściej samorządy województw) zapewnia tabor kolejowy, np. poprzez tworzenie pooli taborowych. To z tego taboru korzysta przewoźnik świadczący usługi na określonej trasie.

Audycji można wysłuchać na stronie Polskiego Radia 24: Nowe życie POLREGIO: z zyskiem, nowoczesnym taborem i milionami pasażerów