Jak zmieniają się ceny paliw, gazu i energii w Europie (INFOGRAFIKI)

12 stycznia 2017, 11:15 Energetyka

Cyklicznie wydawany przez brytyjski rządowy Departament ds. Handlu, energii i planowania gospodarczego dokument Quarterly Energy Prices przedstawia dane dotyczące cen energii oraz nośników energii na wspólnym rynku europejskim. Wśród nich trzy najważniejsze wskaźniki cenowe : paliw płynnych, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. W poniższym tekście, na bazie powyżej wymienionego dokumentu, przedstawione i omówione zostaną najważniejsze dane z listopada 2016 – piszą Kamil Moskwik i Aleksander Ujazdowski, współpracownicy BiznesAlert.pl.

Ceny oleju napędowego, benzyny i gazu ziemnego w Europie w listopadzie 2016 roku

Wnioski dotyczące danych cen paliw płynnych:

 • olej napędowy jest znacznie droższy od benzyny
 • ceny surowca są w większości krajów jednakowe
 • zmienność cen w obrocie detalicznym jest wynikiem różnica w obłożeniu podatkowym
 • odchylenie pomiędzy cenami najwyższymi i najniższymi jest bardzo niewielkie
 • najtańsze paliwa sprzedawane są w Luksemburgu. W Wielkiej Brytanii olej napędowy jest bardzo drogi, podczas gdy ceny benzyny są na stosunkowo średnim poziomie.

Jednolitość cen sprawia, że kierowcy oraz duży konsumenci przestali dokonywać zakupów zagranicą w celu obniżenia kosztów.

Tradycyjnie gaz ziemny sprzedawany jest według dwóch głównych taryf – dla użytkowników domowych i przemysłowych. W tym drugim stawki cenowe, ze względu na skalę zamówień są znacznie niższe.

 • Gaz najtańszy jest w krajach o bogatych złożach – Danii i Holandii. Kraje te eksportują surowiec.
 • Trudno zbadać poziom ceny surowca ze względu na znaczne różnice w stawkach cenowych w zależności od przeznaczenia.
 • Poziom opodatkowania, podobnie jak w przypadku paliw, ma jednak decydujący wpływ na końcowe ceny detaliczne.
 • Holandia, mimo że jest krajem – eksporterem, ma trzeci co do wielkości podatek od tego surowca w UE.
 • Wielka Brytania ma trzecie najniższe ceny gazu w UE.

Cena energii elektrycznej w Europie w listopadzie 2016 roku:

Różnice cen w energii elektrycznej są bardzo duże zarówno na etapie cen surowca jak i po opodatkowaniu. Dla przykładu ceny w Dani po opodatkowaniu są prawie o 3,5 razy wyższe podczas gdy w Wielkie Brytanii, opodatkowanie w zasadzie nie podnosi ceny końcowej. Różnice w podawanych przez kraje członkowskie średnich cenach są także wynikiem różnic w metodologii badawczej. Niektóre podatki są bowiem od razu wliczane w cenę surowca, niektóre nie.

 • Francja, Szwecja i Finlandia jako kraje wytwarzające energię jądrową mają najniższe ceny detaliczne.
 • Wzrost cen jest wynikiem przede wszystkim wzrostu opodatkowania.
 • Widać wyraźnie różnice w polityce publicznej poszczególnych krajów – odzwierciedla ją stosunek cen indywidualnych do przemysłowych. Dla przykładu ceny przemysłowe w Wielkiej Brytanii są bardzo wysokie wobec taryf domowych podczas gdy przyjazna przemysłowi Dania zastosowała dokładnie odwrotne proporcje podatkowe.

Na podstawie:

 • www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/580186/QEP_Q316.pdf
 • www.euanmearns.com/energy-prices-in-europe/#more-16308