PGNiG i ARP wesprą innowacyjne rozwiązania dla Polskiej Spółki Gazownictwa

20 października 2016, 09:05 Alert

Wystartowała III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. To projekt, w którym startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję zgłaszać swoje rozwiązań dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej edycji na innowacyjne projekty czeka jedna z nich – Polska Spółka Gazownictwa. Najlepsze pomysły zostaną wybrane do wdrożenia.

PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Swoje projekty mogą zgłaszać startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Logo PGNiG. Fot. PGNiG
Logo PGNiG. Fot. PGNiG

W poprzednich dwóch edycjach firmy zgłosiły ponad 110 projektów. 5 z nich PGNiG wybrało do pilotażu i wdrożenia w spółkach z grupy kapitałowej – PGNiG TERMIKA oraz PGNiG Obrót Detaliczny.

Tym razem nabór skierowany jest do startupów oraz przedstawicieli sektora MSP oferujących produkt lub usługę na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej. Warunkiem udziału jest możliwość przeprowadzenia demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności spółki.

Polska Spółka Gazownictwa poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

  1. Rozwój inteligentnej sieci gazowej (GAS SMART GRID)
  2. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych
  3. Nowe sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą
  4. Power-to-Gas

Termin zgłaszania propozycji upływa 10 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty oraz zgłoszenia projektów na Platformie Transferu Technologii ARP pod adresem: www.ptt.arp.pl/Warsztaty

Autorzy wybranych projektów zostaną zaproszeni na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, które odbędą się w grudniu 2016 r.

PGNiG