Przemysł apeluje o więcej wsparcia w dobie koronawirusa

25 marca 2020, 06:30 Alert

Liderzy przemysłu polskiego liczą na dodatkowe rozwiązania legislacyjne wspierające przemysł w okresie pandemii koronawirusa. – Proponowane rozwiązania są niewystarczające, często też wykluczające z pomocy liczne podmioty niezależnie od ich wielkości. Nadchodzi tsunami, a my dostajemy do ręki parasol – alarmują.

Koronawirus. Źródło: Wikipedia
Koronawirus. Źródło: Wikipedia

– Oczekujemy i prosimy o wsparcie, które odpowie na realne problemy. Taką listę postulatów przekazaliśmy Panu Premierowi i Pani Minister Jadwidze Emilewicz w minionych dniach. Została ona zebrana nie jako koncert teoretycznych rozważań, ale po setkach rozmów przeprowadzonych z ludźmi, którzy na własnych barkach niosą polską gospodarkę i pracują na pierwszej linii. To jest właśnie głos prawdziwego przemysłu – czytamy w apelu Forum Rozwoju Przemysłu powołanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i przedstawicieli branż m.in. naftowej, kosmetycznej, motoryzacyjnej, recyklingowej. – Potrzebujemy przejrzystych i uwzględniających nasze realne problemy zmian w prawie. Potrzebujemy prostych i dostępnych procedur. W przyszłości oddamy państwu polskiemu każdą zainwestowaną w nas dziś złotówkę – utrzymując miejsca pracy, płacąc podatki i inne daniny publiczne, samodzielnie inwestując w rozwój firm, promując krajowy przemysł i dbając o tysiące środowisk lokalnych, w których funkcjonują nasze przedsiębiorstwa i fabryki. Ale, żeby tak mogło się stać musicie nam dziś pomóc. Realnie nas odciążyć, uelastyczniając obowiązujące prawo m.in. pracy, podatkowe, środowiskowe, zwalniając z wielu powszechnych obowiązków finansowych i przeznaczając znacznie więcej niż kilkadziesiąt miliardów złotych.

Rząd zapowiedział, że przyjmie regulacje wspierające przedsiębiorców jak najszybciej tak, aby mogły zacząć obowiązywać od początku kwietnia tego roku. Trwają konsultacje międzyresortowe stosownych zmian.

Organizacje partnerskie Forum Rozwoju Przemysłu to Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Związek Pracodawców AGD-APPLiA.

Wojciech Jakóbik