Będzie nowy prezes izby liczącej transakcje na Towarowej Giełdzie Energii

1 sierpnia 2023, 07:15 Alert

Dotychczasowy prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych Andrzej Kalinowski przestanie pełnić tę rolę 30 września 2023 roku. Jego następcą zostanie Łukasz Goliszewski.
Ten menadżer został powołany przez Walne Zgromadzenie IRGiT 26 lipca 2023 roku. – Ustępujący Prezes, Andrzej Kalinowski, jest związany z rynkiem kapitałowym od 1990 roku, a z Grupą Kapitałową Towarowej Giełdy Energii S.A. od 2006 roku – przypomina Izba. – Współtworzył Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., w której pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Operacyjnego – Działu Rozliczeń i Rozrachunku, a następnie funkcję Członka Zarządu (od 2012 roku), oraz – od 2017 roku – Prezesa Zarządu. W tym czasie IRGiT ugruntowała swoją pozycję na rynku energii elektrycznej i gazu, realizując szereg zakończonych sukcesem projektów, stale rozszerzając katalog rozliczanych instrumentów, oraz sukcesywnie zwiększając wartość wolumenów rozliczanych transakcji.

Andrzej Kalinowski i Łukasz Goliszewski podczas wydarzenia IRGIT. Fot. IRGiT.
Andrzej Kalinowski i Łukasz Goliszewski podczas wydarzenia IRGIT. Fot. IRGiT.

IRGiT podaje, że Łukasz Goliszewski od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych. – W latach 2010–2015 zajmował stanowiska specjalistyczne w Dziale Zarządzania Ryzykiem, od 2015 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu, natomiast od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu. Od 2018 roku pełnił dodatkowo funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej – wylicza. – W tym okresie był przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka działającego przy IRGiT, członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz Przedstawicielem IRGiT w Komitecie ds. Ryzyka i Komitecie ds. Polityki Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH. W kwietniu 2019 roku został powołany przez Radę Nadzorczą IRGiT na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od maja 2020 roku pełni funkcję Skarbnika w EACH.

IRGiT / Wojciech Jakóbik