TAG: Towarowa Giełda Energii
21 lipca 2021 roku Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, giełdy energii i dostawcy usług obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych podpisali […]
VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, której partnerami strategicznymi są ML System oraz […]
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) rozpoczyna raportowanie informacji, parametrów i statystyk z obszaru zarządzania ryzykiem – […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała czerwiec 2021 roku. Giełda poinformowała o dalszych wzrostach cen, zarówno energii elektrycznej, jak i […]
Nie ulega wątpliwości, że wodór jest paliwem, które napędzać będzie przyszłość – ma on zastosowanie w transporcie, przemyśle czy […]
2 lipca 2021 roku odbyła się premiera raportu „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”, przygotowanego przez Instytut Jagielloński […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji Instytutu Jagiellońskiego i Towarowej Giełdy Energii „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora […]
Giełdy z Polski, Grecji oraz Rumunii chcą współpracować na rzecz obrotu gazem i energią elektryczną na osi Północ-Południe.
Ruszył Interim Coupling Project. Od dzisiaj połączenia na wszystkich granicach Polski działają w mechanizmie SDAC.
Maj 2021 roku upłynął pod znakiem wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz znacznych wzrostów obrotów na rynkach terminowych tych towarów […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podała informację, że w kwietniu 2021 roku zostały odnotowane wysokie wolumeny na rynkach spot energii […]
Jakie są cele, kierunki i filary Polityki energetycznej Polski do 2040 roku? Czy odbiorca energii jest gotów pokryć koszty transformacji? Na jaki […]
Na etapie prac legislacyjnych powoli toczą się prace nad ustawą znoszącą obligo giełdowe, a więc sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie […]
W marcu odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, który wyniósł 4 818 019 MWh […]
Gmina Kraków przez dwa lata będzie kupować zieloną energię od spółki Enea. Koordynatorem przetargu był Krakowski Holding Komunalny, który […]