TAG: Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała październik 2023 roku. W zeszłym miesiąc miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE […]
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zmianę w zarządzie Towarowej Giełdy Energii (TGE), tym samym Jarosław Ziębiec zostanie […]
Towarowa Giełda Energii nawiązała współpracę z jej ukraińskim odpowiednikiem UEEX. – zacieśnienie współpracy pomiędzy giełdami […]
Z dniem 5 września 2023 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii  powołała Jarosława Ziębca w skład zarządu spółki. Będzie on pełnił […]
Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych i Ukraińska Giełda Energii (UEEX) podpisały trójstronne porozumienie o […]
Wrzesień był miesiącem z wciąż stosunkowo wysokimi obrotami energią elektryczną oraz ze wzrostem wolumenu obrotu gazem. Podobne wzrosty […]
Wrzesień był miesiącem z wciąż stosunkowo wysokimi obrotami energią elektryczną oraz ze wzrostem wolumenu obrotu gazem. Podobne wzrosty […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała sierpień 2023 roku. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w […]
Danie z lipca pokazują wzrost obrotów energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii. Spada jednak wolumen obrotu.
Dotychczasowy prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych Andrzej Kalinowski przestanie pełnić tę rolę 30 września 2023 roku. Jego następcą […]
Towarowa Giełda Energii podaje, że tegoroczne obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnęły […]
26 czerwca 2023 roku podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2022, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych […]
Towarowa Giełda Energii wprowadza dwa nowe instrumenty na rynku terminowym energii elektrycznej: lowPeak (10-godzinny szczyt przedwieczorny) oraz […]
Towarowa Giełda Energii informuje o rekordowym obrocie gazem na rynku terminowym w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.
Spadek zużycia gazu ziemnego w Unii Europejskiej sięgnął według Eurostatu 19,3 procent w 2022 roku. – Warunki tego spadku były skrajne, ale […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała kwiecień 2023 roku. Obroty energią elektryczną na rynku spot wzrosły o 58,6 procent. Łączny wolumen […]
Towarowa Giełda Energii i kancelaria WKB Lawyers przedstawiły raport poświęcony reformie rynku energii. Rząd ma utrzymać interwencję jak […]
– TGE chce aktywnie wpisać się w te rozwijające się relacje oferując stronie mołdawskiej wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat […]
5 kwietnia 2023 roku Towarowa Giełda Energii oraz mołdawska spółka państwowa Energocom podpisały w Kiszyniowie, stolicy Republiki Mołdawii, […]
Pierwszego kwietnia weszły w życie przepisy wprowadzające mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla transakcji zawieranych na rynku […]
15 marca 2023 roku Towarowa Giełda Energii ogłosiła dziewiątą edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, w ramach którego […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała luty 2023 roku. Informuje, że w tym miesiącu odnotowano wysokie obroty na rynku spot energii […]
Towarowa Giełda Energii odnotowała wzrost na rynku spot energii elektrycznej. Łącznie na Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego zawarto […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała działalność w styczniu 2023 roku. Odnotowała rekordowy wolumen obrotu na rynku spot energii […]
Na początku stycznia 2023 roku została zawarta pierwsza transakcja na Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM), działającym na TGE w ramach […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki i rządem chce wprowadzić Polskę na europejski rynek gwarancji […]
Inwestycja w niezależność od gazu z Rosji rodzi ryzyko przeinwestowania i pozostania z aktywami osieroconymi. – Musimy patrzeć inaczej na […]
O tym rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego „Znaczenie i perspektywa giełdowego rynku gazu” na konferencji zorganizowanej przez […]
Towarowa Giełda Energii zaprezentowała podsumowanie listopada 2022 roku. Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2022 roku transakcje o […]
Uruchomiono czwarty etap integracji w ramach europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) energii elektrycznej. Kolejna fala dotyczy Grecji i […]
Jeden z największych konsumentów energii w Polsce, KGHM, wstrzymuje się z zakupami licząc na obniżkę cen w przyszłym roku w związku ze […]
Od 10 listopada 2022 roku Towarowa Giełda Energii rozpoczęła publikację cen referencyjnych miesięcznych (CR). – Publikacja ww. cen wynika […]
Towarowa Giełda Energii opublikowała raport z wynikami z października bieżącego roku. Odnotowano wysokie obroty na rynkach spot energii […]
– Dochody ze sprzedaży uprawnień CO2, którymi dysponuje rząd powinno się zminimalizować wpływ emisji na cenę energii dla odbiorców […]
Polska Grupa Energetyczna zamierza stworzyć platformę do handlu energią poza giełdą po zniesieniu obligo.
Towarowa Giełda Energii rozwija zieloną ofertę dla sektora OZE. Mając na uwadze istotne zmiany zachodzące na rynku energii, kluczową rolę […]
Ustawa zamrażająca ceny energii z 2022 roku w 2023 roku z limitem zużycia przeszła przez głosowanie w Sejmie, a premier RP zapowiada kolejne […]
Towarowa Giełda Energetyczna (TGE) opublikowała porównanie wyników handlowych w okresie między wrześniem 2021 roku a wrześniem 2022 roku […]
Gdyby okazało się, że likwidacja obligo giełdowego na rynku energii to nie element walki z kryzysem energetycznym, ale walki politycznej […]
Towarowa Giełda Energii podkreśla, że kryzys energetyczny nie usuwa potrzeby funkcjonowania giełdowego obrotu gazu.
Jak wspierać rynek energii elektrycznej w dobie kryzysu energetycznego? Jak na ten kryzys odpowiada sektor odnawialnych źródeł energii? Na te i […]
Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych przyznały nagrody najbardziej aktywnych maklerów i spółki giełdowe w 2021 […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) opublikowała podsumowanie handlu w sierpniu. Wzrosły obroty prawami majątkowymi do energii, spadł handel energią i gazem. 
Polski Komitet Energii Elektrycznej wyjaśnia jak funkcjonuje polski i europejski rynek energii. Odpowiada też na pytanie, od czego zależy obecna […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała lipiec 2022 roku. Poinformowała, że był on kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią […]