TGE podsumowuje styczeń 2023 roku. Rekordowy miesiąc handlu energią elektryczną

3 lutego 2023, 11:45 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała działalność w styczniu 2023 roku. Odnotowała rekordowy wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej. Łącznie zawarto transakcje o wolumenie 6 180 676 MWh, co stanowi wzrost o 79,9 procent w stosunku do rekordowego do tej pory grudnia 2022 roku.

Towarowa Giełda Energii TGE
Towarowa Giełda Energii

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2023 roku 12 459 993 MWh, co oznacza spadek o 1,8 procent w stosunku do stycznia 2022 roku.

Na rynku spot zawarto transakcje o rekordowym wolumenie 6 180 676 MWh, co stanowi wzrost o 79,9 procent w stosunku do rekordowego do tej pory grudnia 2022 roku oraz o 106,9 procent rok do roku. Obroty były rekordowe zarówno na Rynku Dnia Następnego, jak i na Rynku Dnia Bieżącego.

Na Rynku Dnia Następnego wolumen obrotu wyniósł 5 576 567 MWh (wzrost o 85,5 procent m/m i o 94,1 procent rok do roku), co przekłada się na średnią dzienną w wysokości 179 889 MWh, przekraczającą dotychczasowe rekordowe wolumeny kontraktowane dla doby dostawy (przed rokiem bieżącym rekord dobowy wynosił na RDN 151 545,8 MWh dla dostawy 25 września 2021 roku). Aktualny rekord w dziennych obrotach RDN dotyczy dostawy 20 stycznia 2023 roku i wynosi 246 106,5 MWh.

Rynek Dnia Bieżącego osiągnął wolumen równy 604 109 MWh, czyli o 40,8 procent więcej względem miesiąca poprzedniego, a zatem również względem miesiąca do tej pory rekordowego. Także na tym rynku ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu dla doby dostawy, który aktualnie wynosi 59 973,4 MWh (dla dostawy 10 stycznia 2023 roku).

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu 2023 roku na poziomie 661,87 zł/MWh i jest to spadek o 128,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w styczniu 2023 roku 870,42 zł/MWh, co stanowi spadek o 165,61 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2022 roku – podaje TGE.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2023 roku transakcje o wolumenie 13 887 620 MWh, co stanowi spadek o 23,9 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 313,24 zł/MWh i jest to spadek o 254,58 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca.

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2024 roku (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w styczniu 2023 roku 359,94 zł/MWh, czyli o 149,76 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2022 roku – czytamy w komunikacie TGE.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w styczniu 2023 roku na poziomie 1 476 745 MWh, co stanowi wzrost r/r o 2,4 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 211,51 zł/MWh i jest to wzrost o 20,21 zł/MWh względem grudnia 2022 roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu 2023 roku o 157,2 procent rok do roku, do poziomu 10 635 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 046,94 zł/toe, co oznacza spadek względem grudnia 2022 roku o 34,08 zł/toe.

W styczniu na Rynku Terminowym Praw Majątkowych wolumen obrotu wyniósł 1000 MWh. Był to miesiąc, w którym zawarto pierwszą transakcję od początku uruchomienia tego rynku w ramach platformy OTF w 2020 roku – informuje giełda.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2023 roku 4 207 760 MWh, co stanowi wzrost o 16,6 procent rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,36 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,32 zł/MWh w stosunku do grudnia 2022 roku.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Ukraińska energetyka jest na krawędzi, ale pomoże jej hub w polskim Komorowie