Jarosław Ziębiec – nowy wiceprezes zarządu Towarowej Giełdy Energii

7 września 2023, 13:30 Alert

Z dniem 5 września 2023 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii  powołała Jarosława Ziębca w skład zarządu spółki. Będzie on pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu. Zmiana wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak przybliża spółka Jarosław Ziębiec dysponuje 25-letnim doświadczeniem wdrażaniu strategii rozwojów finansowych i towarowych. Współpracował zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi organami nadzoru.

W lata 1998-2010 pełnił godność dyrektora ds. instrumentów pochodnych w warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Odpowiadał tam między innymi za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowego instrumentów pochodnych. Stworzył również rynek produktów strukturyzowanych oraz wprowadził pierwszy fundusz ETF.

Następnie w latach 2011-2013 pracował w Bloomber LP w Londynie, gdzie w ramach Exchange Business Management Team odpowiadał za współpracę i relacje z giełdami Europy Środkowo-Wschodniej.

Z Towarową Giełdą Energii związany jest od marca 2014 roku. Pełniąc funkcję menedżerską i doradcy zarządu odpowiadał między innymi za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskania licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii. W latach 2016-2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Od lipca 2018 roku Jarosław Ziębiec pełni funkcję dyrektora biura strategii i projektów w TGE. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynuje realizowane projekty. Jest również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem TGE.

Jarosław Ziębiec jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, a konkretniej Wydziału Ekonomiki Transportu. W 1993 r. ukończył ekonomikę i organizację handlu zagranicznego. Między 1993 a 1998 rokiem prowadził również działalność naukową w ramach Instytutu Handlu Zagranicznego na UW.

Towarowa Giełda Energii / Marcin Karwowski

TGE podsumowała sierpień 2023 roku. Obroty energią elektryczną idą w górę