Zawistowski: Sojusz giełdowy Polski i Ukrainy to element szerszego planu (ROZMOWA)

7 września 2023, 13:30 Energetyka

Towarowa Giełda Energii nawiązała współpracę z jej ukraińskim odpowiednikiem UEEX. – zacieśnienie współpracy pomiędzy giełdami polską i ukraińską jest jednym z kluczowych elementów realizacji projektu SEEGAS, którego inicjatorem jest Wspólnota Energetyczna – tłumaczy prezes TGE Piotr Zawistowski w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Piotr Zawistowski. Fot. TGE.
Piotr Zawistowski. Fot. TGE.

BiznesAlert.pl: Jak TGE wspierała zmiany na ukraińskim rynku gazu, czy działo się to jeszcze przed inwazją?

Piotr Zawistowski: Przed inwazją podmioty działające na ukraińskim rynku gazu rozpoczęły reformację swojego rynku, oczywiście konsultując pewne kwestie z Towarową Giełdą Energii. Główny jednak ciężar zachodzących zmian oraz prac z tym związanych leżał po stronie ukraińskiej, która korzystała z szerokiej pomocy ekspertów z krajów UE oraz doradców zewnętrznych. TGE nie była wówczas stroną odpowiedzialną za organizację rynku gazu w Ukrainie.

Jakie są perspektywy współpracy giełd w Polsce i na Ukrainie?

Podpisane porozumienie zakłada m.in. powołanie przedstawiciela TGE w skład Rady Doradców giełdy UEEX. Ponadto wszelkie podejmowane działania będę prowadzone dwutorowo, tj. w zespołach roboczych. Zespół ds. Rozliczeń podejmie prace nad uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX. Natomiast Zespół ds. Współpracy skupi się na wypracowaniu koncepcji rozwiązań w zakresie rozwoju produktów giełdowych dla rynków towarowych na Ukrainie.

Należy podkreślić, że zacieśnienie współpracy pomiędzy giełdami polską i ukraińską jest jednym z kluczowych elementów realizacji projektu SEEGAS, którego inicjatorem jest Wspólnota Energetyczna.

Jakie są konsekwencje łączenia rynków gazu Polski i Ukrainy z punktu widzenia klientów TGE?

Na ten moment za wcześnie jest wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje wynikające z łączenia rynków, czy to w wymiarze korzyści, czy też wyzwań dla jego uczestników. Z całą pewnością podstawą współpracy jest wpracowanie jej najkorzystniejszego wariantu zarówno z punktu widzenia giełd jak również w szczególności z punktu widzenia uczestników rynku. Nie należy zapominać, że jedną z kluczowych kwestii w tym względzie będzie podejście operatorów systemów przesyłowych, w równej mierze polskiego i ukraińskiego.

Należy wspomnieć, że TGE od ponad 10 lat aktywnie uczestniczy w procesie integracji rynków energii w Europie. Swoim doświadczeniem i wiedzą, nie tylko tym względzie, ale także w zakresie wprowadzania rozwiązań na miarę potrzeb uczestników, polska giełda zamierza podzielić się z UEEX.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik

Polska i Ukraina wchodzą w sojusz giełdowy