TAG: UEEX

Towarowa Giełda Energii nawiązała współpracę z jej ukraińskim odpowiednikiem UEEX. – zacieśnienie współpracy pomiędzy giełdami […]
Ukraińska giełda energii (UEEX) przygotowuje się na nowe wyzwania reformy rynku gazu na Ukrainie. Pierwszym efektem będzie wdrożenie […]