Autor: Piotr Zawistowski
Towarowa Giełda Energii sprawia, że informacja na rynku jest bardziej transparentna. Znika nam ona z radaru, skupiamy się na dużych elementach […]
To, co padło dzisiaj w kontekście biometanu – mamy relatywnie wysokie ceny wszystkiego, wszystko spina się ekonomicznie, ale mamy niepewność […]
Wizja Polski jako regionalnego hubu gazowego była jednym z tematów panelu pt. „Rynek gazu w Europie i w Polsce” podczas Europejskiego […]
– Od 2018 roku jesteśmy aktywni w pracach nad wsparciem przy budowie giełdy gazu po stronie ukraińskiej. Wyzwaniem, przed którym stoi […]
Mechanizm (obliga giełdowego – red.) dzięki grze rynkowej zapewnia parametry transparentności oraz płynności rynku towarowego. Pozwala nam […]
Udział gazu w elastyczności energetyki będzie rósł, przełoży się to na zapotrzebowanie na surowiec na giełdzie i jednocześnie elastycznie […]
– Transakcje zawierane na giełdach oraz różnice cen między Polską a państwami ościennymi powodują, że jesteśmy importerem energii. Te […]
Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski wystąpił na Forum Ekonomicznym Polska-Litwa. Mówił o dalszym rozwoju giełdy litewskiej z […]
Obecnie prowadzone Towarową Giełdę Energii działania koncentrują się na nowym, atrakcyjnym rynku, który tworzą kraje bałtyckie oraz […]
Towarowa Giełda Energii ma wesprzeć budowę giełdy gazu na Litwie. Mówił o tym prezes TGE na konferencji GAZTERM 2020.
– Zniesienie obliga giełdowego na energię elektryczną kompletnie nie wpłynie na wartość eksportu czy importu energii elektrycznej. Takie […]
Chcemy otwierać się na nowe rynki, stąd też nasze spojrzenie w stronę państw  leżących na północ od nas jak kraje bałtyckie – […]
Prezes Towarowej Giełdy Energii odniósł się do planu zniesienia obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej. Jego zdaniem nie doprowadzą […]
– Dobrze zorganizowany i transparentny rynek energii daje większą wartość, którą jest możliwość wyznaczenia ceny rynkowej i inwestycji […]
– Czujemy się dobrze przygotowani do wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania TGE w związku z planowaną reformą rynku energii. Chcemy […]