Autor: Piotr Zawistowski
– Nowy rząd będzie musiał podjąć decyzję o zakończeniu działania przyszłych tarcz osłonowych, ale rozumiem, że to trudna kwestia […]
Towarowa Giełda Energii nawiązała współpracę z jej ukraińskim odpowiednikiem UEEX. – zacieśnienie współpracy pomiędzy giełdami […]
Spadek zużycia gazu ziemnego w Unii Europejskiej sięgnął według Eurostatu 19,3 procent w 2022 roku. – Warunki tego spadku były skrajne, ale […]
Inwestycja w niezależność od gazu z Rosji rodzi ryzyko przeinwestowania i pozostania z aktywami osieroconymi. – Musimy patrzeć inaczej na […]
Towarowa Giełda Energii podkreśla, że kryzys energetyczny nie usuwa potrzeby funkcjonowania giełdowego obrotu gazu.
Podczas konferencji Gazterm 2022 prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski mówił o roli giełdy w nowych warunkach geopolitycznych.
Na pytanie o przyszłość gazu będziemy mogli odpowiedzieć gdy ustabilizuje się sytuacja globalna. Dużą rolę odegra tu Unia Europejska […]
Ostatnie zdarzenia sprawiły, że w Polsce zmieniliśmy postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o relacje handlowe. To ważna […]
Towarowa Giełda Energii sprawia, że informacja na rynku jest bardziej transparentna. Znika nam ona z radaru, skupiamy się na dużych elementach […]
To, co padło dzisiaj w kontekście biometanu – mamy relatywnie wysokie ceny wszystkiego, wszystko spina się ekonomicznie, ale mamy niepewność […]
Wizja Polski jako regionalnego hubu gazowego była jednym z tematów panelu pt. „Rynek gazu w Europie i w Polsce” podczas Europejskiego […]
– Od 2018 roku jesteśmy aktywni w pracach nad wsparciem przy budowie giełdy gazu po stronie ukraińskiej. Wyzwaniem, przed którym stoi […]
Mechanizm (obliga giełdowego – red.) dzięki grze rynkowej zapewnia parametry transparentności oraz płynności rynku towarowego. Pozwala nam […]
Udział gazu w elastyczności energetyki będzie rósł, przełoży się to na zapotrzebowanie na surowiec na giełdzie i jednocześnie elastycznie […]
– Transakcje zawierane na giełdach oraz różnice cen między Polską a państwami ościennymi powodują, że jesteśmy importerem energii. Te […]