TGE podsumowała sierpień 2023 roku. Obroty energią elektryczną idą w górę

5 września 2023, 12:30 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała sierpień 2023 roku. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii, czyli 5 700 138 MWh. Lepiej było tylko w styczniu bieżącego roku, gdy wyniosły 6 180 676 MWh.

Towarowa Giełda Energii energetyka TGE
Towarowa Giełda Energii

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 12 639 669 MWh, co oznacza wzrost o 7,7 procent w stosunku do sierpnia 2022 roku. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh).

Rekordowe dzienne obroty miały miejsce na RDN dla dnia dostawy 31 sierpnia (351 858,3 MWh), a na RDB dla dnia dostawy 9 sierpnia (103 874,4 MWh). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 517,07 zł/MWh i jest to spadek o 34,39 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2024 roku wyniosła w sierpniu 634,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 21,36 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2023 roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto transakcje o wolumenie 7 671 861 MWh, co stanowi spadek o dwa procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 175,89 zł/MWh i jest o 25,77 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego.

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 wyniosła 260,79 zł/MWh, czyli o 10,19 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2023 roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się na poziomie 1 105 142 MWh, co stanowi spadek o 45,1 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 130,09 zł/MWh i jest to spadek o 38,28 zł/MWh względem lipca 2023 roku.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały o 6,7 procent rok do roku, do poziomu 5 866 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 050,36 zł/toe, co oznacza spadek o 43,57 zł/toe względem lipca 2023 roku.

Szczegółowe wyniki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Towarowa Giełda Energii / Jędrzej Stachura

Obroty energią na polskiej giełdzie rosną, ale spadają