TAG: Rynek energii

Najbliższa edycja EuroPOWER i OZE Power odbędzie się 8-9 listopada 2023 roku, tuż przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Konferencję zainauguruje […]
Konfederacja Lewiatan przedstawiła 18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną. Wśród nich są […]
– Kontrakty różnicowe (CfD) na potrzeby energetyki jądrowej pomogą inwestycji, ale czy jesteśmy gotowi zobaczyć ich prawdziwą cenę? […]
We wrześniu 2023 roku ministerstwo klimatu i środowiska informowało, że decyzja w sprawie mrożenia cen energii w 2024 roku zapadnie do końca […]
Średnia kwartalna ceny energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych osiągnęła najniższy poziom w tym roku. W […]
– Taryfa dynamiczna daje możliwość korzystania z energii elektrycznej wtedy, kiedy jej ceny są niższe – tłumaczy prezes Urzędu […]
Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała sierpień 2023 roku. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w […]
– W przestrzeni medialnej pojawiają się co jakiś czas sensacyjne materiały informujące o tym, że ceny energii w Polsce są wyższe niż w […]
Konfederacja Lewiatan proponuje rozwiązania, które powinny się znaleźć w strategii rozwoju polskiej energetyki w najbliższych latach. Eksperci […]
W ostatnim czasie do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie do […]
W związku z narastającą inflacją oraz wzrostem populacji zagrożonej ubóstwem energetycznym Komisja Europejska 14 marca wydała propozycje zmian […]
Początek nowego roku to dobra okazja do spojrzenia w agendę instytucji europejskich i zidentyfikowania energetycznych priorytetów Brukseli na […]
Rok 2022 przyniósł wiele zmian związanych z rynkiem energii. Kluczowym wydarzeniem kończącego się roku jest wojna na Ukrainie, która […]
Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rynki energii są pod ogromną presją. Niepewność, zarówno po stronie podażowej, jak i […]
Ze względu na mechanizmy rządzące ustalaniem cen obrotu energią elektryczną oraz specyfikę produkcji farm fotowoltaicznych powstaje […]
– Z punktu widzenia ekonomicznego propozycje polityków dotyczących spółek giełdowych są absurdalne i tylko negatywnie odbiją się na […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zaktualizowały „Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)”. Strategia […]
Uwolnienie rynku od monopolu giełdowego i ograniczenia na rynku bilansującym będą skutkować znacznymi spadkami cen energii elektrycznej. Jednak […]
Jeszcze kilka lat temu rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że podniesienie obligo giełdowego do stu procent obniży ceny. Dzisiaj z kolei […]
Gdyby okazało się, że likwidacja obligo giełdowego na rynku energii to nie element walki z kryzysem energetycznym, ale walki politycznej […]
WiseEuropa przedstawiło najnowszy raport pt. „Nowy paradygmat. Dlaczego energetyka potrzebuje konkurencji?”, w którym prezes Maciej Bukowski i […]
– Rosja wykorzystuje gaz do stosowania własnych sankcji wobec każdej europejskiej rodziny, uderza w budżety Europejczyków za pomocą nacisku na […]
Czy nowe-stare lekarstwo o nazwie „jeszcze więcej OZE” sprawdzi się w niemieckim teatrze działań energetycznych? – zastanawia się Piotr […]
Świat w ostatnich miesiącach zmaga się zarówno z kryzysem gospodarczym, jak i energetycznym. Jak będzie wyglądał sektor energetyczny w […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że model danych migracji, niezbędny do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku […]
Nowy niemiecki rząd chce wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu rynku prądu w Niemczech na korzyść odnawialnych źródeł energii. W 2030 roku […]
– Zgodnie z zapisami prawa energetycznego 80 procent klientów powinna być wyposażona w liczniki inteligentnego odczytu do 2028 roku. 100 procent […]
– Jeżeli mówimy o inteligentnych licznikach, celem ich montowania jest dążenie do tego, aby nasi klienci i prosumenci mieli świadomość, w […]
– Zarządzanie systemem CSIRE zostało powierzone nowemu podmiotowi na rynku energii elektrycznej, czyli operatorowi informacji rynku energii. Jego […]
– Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przewiduje, że zmiany projektu nowelizacji ustawy o prawie energetycznym i ustawy o odnawialnych źródłach […]
Trzeciego lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora […]
Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów pozytywnie oceniła projekt zmiany prawa energetycznego. Komisja wprowadziła szereg poprawek, kolejne […]
– PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku i zaoferować swoim klientom sto procent zielonej energii. Dlatego będziemy […]
– Zmiany, które zaistnieją na rynku przed 2030 rokiem będą wynikać jeszcze z poprzedniego, trzeciego pakietu energetycznego jak również […]
Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego […]
Pod koniec listopada Polska dołączyła do europejskiego mechanizmu rynków dnia bieżącego. Jest to rewolucyjny projekt, który pozwoli na […]
„Puls Biznesu” przeanalizował dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowe niezależnych sprzedawców energii […]
Urząd Regulacji Energetyki, realizując wynikający z przepisów unijnych obowiązek identyfikacji polityk lub środków stosowanych na terytorium […]
Czy Urząd Regulacji Energetyki słusznie podejrzewa, że na giełdzie energii dochodziło do manipulacji cenami? To się dopiero okaże, ale dzięki […]
Polska energetyka wymaga zmian i strategicznego myślenia o jej przyszłości. Zdaniem prezes Forum Energii dr Joanny Maćkowiak-Pandery, […]
Mija 10 lat, od kiedy możemy jako odbiorcy zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Jak rozwinął się ten rynek i jak wygląda dzisiaj? Ilu […]
Magazyny energii to temat ważny i zgodny z megatrendami, ale bardzo złożony – ocenili uczestnicy  II Międzynarodowego Kongresu […]
Sejm przyjął w czwartek uchwałę, zgodnie z którą propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wewnętrznego rynku energii elektrycznej […]