TAG: Rynek energii

– Zgodnie z zapisami prawa energetycznego 80 procent klientów powinna być wyposażona w liczniki inteligentnego odczytu do 2028 roku. 100 procent […]
– Jeżeli mówimy o inteligentnych licznikach, celem ich montowania jest dążenie do tego, aby nasi klienci i prosumenci mieli świadomość, w […]
– Zarządzanie systemem CSIRE zostało powierzone nowemu podmiotowi na rynku energii elektrycznej, czyli operatorowi informacji rynku energii. Jego […]
– Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przewiduje, że zmiany projektu nowelizacji ustawy o prawie energetycznym i ustawy o odnawialnych źródłach […]
Trzeciego lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora […]
Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów pozytywnie oceniła projekt zmiany prawa energetycznego. Komisja wprowadziła szereg poprawek, kolejne […]
– PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku i zaoferować swoim klientom sto procent zielonej energii. Dlatego będziemy […]
– Zmiany, które zaistnieją na rynku przed 2030 rokiem będą wynikać jeszcze z poprzedniego, trzeciego pakietu energetycznego jak również […]
Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego […]
Pod koniec listopada Polska dołączyła do europejskiego mechanizmu rynków dnia bieżącego. Jest to rewolucyjny projekt, który pozwoli na […]
„Puls Biznesu” przeanalizował dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowe niezależnych sprzedawców energii […]
Urząd Regulacji Energetyki, realizując wynikający z przepisów unijnych obowiązek identyfikacji polityk lub środków stosowanych na terytorium […]
Czy Urząd Regulacji Energetyki słusznie podejrzewa, że na giełdzie energii dochodziło do manipulacji cenami? To się dopiero okaże, ale dzięki […]
Polska energetyka wymaga zmian i strategicznego myślenia o jej przyszłości. Zdaniem prezes Forum Energii dr Joanny Maćkowiak-Pandery, […]
Mija 10 lat, od kiedy możemy jako odbiorcy zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Jak rozwinął się ten rynek i jak wygląda dzisiaj? Ilu […]
Magazyny energii to temat ważny i zgodny z megatrendami, ale bardzo złożony – ocenili uczestnicy  II Międzynarodowego Kongresu […]
Sejm przyjął w czwartek uchwałę, zgodnie z którą propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wewnętrznego rynku energii elektrycznej […]
Podczas panelu poświęconego rozwojowi rynku energii elektrycznej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach paneliści komentowali […]
Obrady drugiego dnia XXV Konferencji EuroPOWER otworzył panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu, miksowi źródeł wytwarzania oraz […]
(Urząd Regulacji Energetyki) 2015 to okres wielu zmian w sektorze energetycznym, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak również w obszarze […]
(Interfax Ukraina/Piotr Stępiński) – Wspólnota Energetyczna ma nadzieję na kontynuację oraz zintensyfikowanie reform w ukraińskim […]
KOMENTARZ dr Joanna Maćkowiak-Pandera Edith Bayer Zamiast kosztownych mechanizmów pomostowych w rodzaju operacyjnej rezerwy,  należy poprawić […]
(Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu […]
Nawet 7 mld zł mogliby zaoszczędzić odbiorcy energii elektrycznej do 2020 r., gdyby w Polsce wzrosła konkurencja na rynku energii. Obecnie […]
28 kwietnia 2014 roku Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG SA podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest określenie zasad i zakresu […]