TAG: Energa Operator

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała na Twitterze, że pozyskała od Energi Operator warunki przyłączenia do sieci 15 kV.
Portal BiznesAlert.pl zapytał polskie spółki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej o to, jakie inwestycje w sieci dystrybucyjne […]
Rada Miasta Gdańska na wniosek Energa-Operator uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla budowy dwutorowej linii […]
Energa Operator ukończyła modernizację ponad 100 kilometrów sieci energetycznych średniego napięcia (SN) oraz czterech kluczowych stacji […]
– Jeżeli mówimy o inteligentnych licznikach, celem ich montowania jest dążenie do tego, aby nasi klienci i prosumenci mieli świadomość, w […]
Urząd Regulacji Energetyki zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat […]
Energa Operator zamierza zbudować około 280 stacji ładowania we współpracy z samorządami. Punkty ładowania mają powstać w Gdyni, Koszalinie, […]
Rządowa tarcza antykryzysowa pomaga przetrwać firmom w czasie pandemii koronawirusa, ale również pozwoli im przywrócić tempo rozwoju po jej […]
Główne kierunki inwestycyjne Energi Operatora to rozwój infrastruktury sieciowej, zwiększanie mocy przyłączeniowych i wdrażanie rozwiązań z […]
Energa Operator w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 pozyskała ponad 200 mln […]
We wtorek 4 czerwca rady nadzorcze Energi Obrotu i Energi Operatora podjęła uchwały wprowadzające zmiany w zarządach spółek.
W Enerdze-Operator trwają oględziny linii elektroenergetycznych przy wykorzystaniu helikopterów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt […]
Enea Operator – spółka zależna Enei – zakończyła realizację stacji elektroenergetycznej koło Sierakowa oraz cztery linie wysokiego […]
Szybsze usuwanie awarii i lepsza obsługa – takie cele zamierza osiągnąć Energa-Operator dzięki reaktywacji rejonów dystrybucji. Zarząd […]
Arcus domaga się od Energi-Operator łącznej kwoty 174,1 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez spółkę – poinformował […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła umowę na sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej Energi – Operator.
Tele-Fonika Kable, działając w konsorcjum z Energa-Operator Logistyka, wygrała przetarg na dostawy kabli elektroenergetycznych średniego […]
(Gramwzielone.pl) Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, do sieci Energa Operator w II kwartale br. podłączono niemal 400 mikroinstalacji. To […]
(Gramwzielone.pl) Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, do sieci Energi Operator na koniec pierwszego kwartału br. było podłączonych 1555 […]
(CIRE.pl) Energa-Operator podpisała z firmą Qumak umowę na dostarczenie systemu magazynowania energii elektrycznej. Jest to pierwszy w Polsce tego […]
(CIRE.pl) Energa Operator ma nowy czteroosobowy zarząd. Zmiany zachodzą też we władzach innych kluczowych spółek grupy Energa. Jak wynika z […]
Energa-Operator uruchamia nową stację transformatorową 110/15 kV, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne po lewej stronie Wisły i dostarczy […]
Jak poinformował Gramwzielone.pl do sieci czterech państwowych koncernów energetycznych przyłączono na koniec 2015 r. w sumie już około 4,7 […]
(Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu […]
(Energa) Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiającego bezpieczeństwo energetyczne Kaszub.  Energa-Operator wzmacnia  także […]
KOMENTARZ Dr Jan Rączka Forum Analiz Energetycznych Budowa inteligentnych sieci i zarządzane popytem powinno być priorytetem. Z jednej strony […]
Firmy Arcus i T-matic Systems złożyły wniosek do sądu o stwierdzenie nieważności umowy na dostawę inteligentnych liczników energii, dla […]
Notowana na warszawskiej giełdzie polska spółka Arcus S.A. oraz jej spółka zależna T-matic Systems S.A. złożyły do sądu pozew o […]
(Urząd Regulacji Energetyki) Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają […]