TAG: Energa Operator
Urząd Regulacji Energetyki zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat […]
Energa Operator zamierza zbudować około 280 stacji ładowania we współpracy z samorządami. Punkty ładowania mają powstać w Gdyni, Koszalinie, […]
Rządowa tarcza antykryzysowa pomaga przetrwać firmom w czasie pandemii koronawirusa, ale również pozwoli im przywrócić tempo rozwoju po jej […]
Główne kierunki inwestycyjne Energi Operatora to rozwój infrastruktury sieciowej, zwiększanie mocy przyłączeniowych i wdrażanie rozwiązań z […]
Energa Operator w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 pozyskała ponad 200 mln […]
We wtorek 4 czerwca rady nadzorcze Energi Obrotu i Energi Operatora podjęła uchwały wprowadzające zmiany w zarządach spółek.
W Enerdze-Operator trwają oględziny linii elektroenergetycznych przy wykorzystaniu helikopterów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt […]
Enea Operator – spółka zależna Enei – zakończyła realizację stacji elektroenergetycznej koło Sierakowa oraz cztery linie wysokiego […]
Szybsze usuwanie awarii i lepsza obsługa – takie cele zamierza osiągnąć Energa-Operator dzięki reaktywacji rejonów dystrybucji. Zarząd […]
Arcus domaga się od Energi-Operator łącznej kwoty 174,1 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez spółkę – poinformował […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła umowę na sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej Energi – Operator.
Tele-Fonika Kable, działając w konsorcjum z Energa-Operator Logistyka, wygrała przetarg na dostawy kabli elektroenergetycznych średniego […]
(Gramwzielone.pl) Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, do sieci Energa Operator w II kwartale br. podłączono niemal 400 mikroinstalacji. To […]
(Gramwzielone.pl) Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, do sieci Energi Operator na koniec pierwszego kwartału br. było podłączonych 1555 […]
(CIRE.pl) Energa-Operator podpisała z firmą Qumak umowę na dostarczenie systemu magazynowania energii elektrycznej. Jest to pierwszy w Polsce tego […]