W tym roku Energa podłączyła do sieci ponad 600 mikroinstalacji

28 czerwca 2016, 14:30 Alert

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, do sieci Energi Operator na koniec pierwszego kwartału br. było podłączonych 1555 mikroinstalacji o mocy niemal 10,379 MW (nie licząc trzech mikrobiogazowni rolniczych). W tej liczbie 613 stanowią mikroinstalacje, które rozpoczęły wytwarzanie energii w I kwartale br.

Z całkowitego potencjału mikroinstalacji podłączonych do sieci Energa Operator na koniec I kwartału 94 proc. stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne. Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez Energię Operator, na koniec marca br. do jej sieci dystrybucyjnej było podłączonych 1508 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,745 MW.

Oprócz tego do sieci Energi Operator podłączonych było 26 mikroelektrowni wodnych o łącznej mocy 499 kW, 18 mikroelektrowni wiatrowych o łącznej mocy 94 kW, a także 3 mikroinstlaacje biogazowe (inne niż rolnicze) o łącznej mocy 40,6 kW.

W osobnym rejestrze mikrobiogazowni rolniczych znajdziemy podłączone do sieci Energa Operator na koniec I kwartału br. trzy mikrobiogazownie o mocy odpowiednio 10 kW, 10,6 kW oraz 40 kW. Wszystkie rozpoczęły produkcję energii w ubiegłym roku.

Instalacje uruchomione w I kwartale 2016 r.

Łączna moc mikroinstalacji podłączonych do sieci Energa Operator tylko w I kwartale br. wyniosła 3,29 MW, na co złożyło się 613 instalacji.

W tej liczbie były tylko cztery instalacje nie będące mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Przyłączono trzy mikroelektorwnie wiatrowe o łącznej mocy 53,2 kW oraz jedną mikroelektrownię wodną o mocy 37 kW.