TAG: Mikroinstalacje
Tauron Dystrybucja zanotował kolejny rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci energetycznej. W 2019 roku przyłączył ich […]
Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys […]
Przez pierwszych 31 dni działania programu „Mój prąd” NFOŚiGW dostał wnioski, na podstawie których wypłacił lub zatwierdził ok […]
Program „Mój Prąd”, czyli dotacje do własnych mikroinstalcji OZE, ruszy najwcześniej na początku września. Wojewódzkie Fundusze Ochrony […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zakłada dodatkową premię dla gmin, spółdzielni, wspólnot i TBS-ów, […]
W pierwszej połowie 2019 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci kolejne 20 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu, na koniec […]
– Program rządowy „Mój prąd” po trzech latach od wprowadzenia szkodliwej dla branży noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach […]
Rządowy program wsparcia mikroinstalacji OZE „Mój Prąd” to nic więcej jak finansowanie nowobogackich wizji przez mieszkańców biednych […]
Mam nadzieję, że mikroinstalacje OZE pozwolą spełnić unijny cel na 2020 rok wynoszący 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych […]
Rząd uruchamia program „Mój Prąd”, na mocy którego Państwo przeznaczy dotacje w wysokości do 5 tys. zł na mikroinstalacje OZE. Program […]
PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z Instytutem Energetyki – Instytutem Badawczym pracuje nad autorskim projektem źródeł […]
KGHM Polska Miedź oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy badawczej z Konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą […]
Jak pokazują dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w ubiegłym roku w Polsce powstało 28,36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o […]
Tauron w ubiegłym roku przyłączył do sieci ponad dwukrotnie więcej mikroinstalacji OZE niż w roku 2017 – podała Grupa w komunikacie. Moc […]