TAG: Mikroinstalacje
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały, że moc instalacji fotowoltaicznych – głównie mikroinstalacji – w Krajowym Systemie […]
Tauron Dystrybucja w pierwszym półroczu 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW. Były to […]
Polski Instytut Ekonomiczny informuje w Tygodniku Gospodarczym, że najwięcej mikroinstalacji fotowoltaicznych wspartych programem „Mój […]
Stymulowanie inwestycji powinno mieć również charakter długofalowy. Jest wiele obszarów, których rozwój jest zablokowany, np. morska […]
Bank Pocztowy dołącza do instytucji finansowych wspierających rozwój OZE. W banku można ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną […]
Według najnowszego raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV), rynek fotowoltaiki w Polsce zanotował w 2019 roku […]
Z najnowszego raportu URE wynika, że wytwarzanie energii z OZE w małych instalacjach w Polsce systematycznie wzrasta.
Tauron Dystrybucja zanotował kolejny rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci energetycznej. W 2019 roku przyłączył ich […]
Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys […]
Przez pierwszych 31 dni działania programu „Mój prąd” NFOŚiGW dostał wnioski, na podstawie których wypłacił lub zatwierdził ok […]
Program „Mój Prąd”, czyli dotacje do własnych mikroinstalcji OZE, ruszy najwcześniej na początku września. Wojewódzkie Fundusze Ochrony […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zakłada dodatkową premię dla gmin, spółdzielni, wspólnot i TBS-ów, […]
W pierwszej połowie 2019 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci kolejne 20 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu, na koniec […]
– Program rządowy „Mój prąd” po trzech latach od wprowadzenia szkodliwej dla branży noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach […]