Grunty rolne KOWR pod OZE tylko dla spółek skarbu i inne zmiany

12 sierpnia 2021, 07:00 Alert

Sejm zgodził się na zmianę definicji małej instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w ustawie im poświęconej pozwalając Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na przekazywanie w dzierżawę gruntów rolnych pod budowę OZE spółkom Skarbu Państwa.

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Zmiany definicji małej instalacji mają ograniczyć obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, m.in. poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE określonej w ustawie – informuje Polska Agencja Prasowa o nowelizacji ustawy OZE. – KOWR będzie mógł w trybie bezprzetargowym przekazywać w dzierżawę spółkom Skarbu Państwa pod budowę OZE grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pozostałe zmiany to wydłużenie okresu obowiązywania „opustu” prosumenckiego, obowiązku zakup niewykorzystanej energii spoza systemu prosumenckiego, prawa do dopłaty taryfowej, stałej ceny zakupu oraz dopłat w aukcji. Zwiększy się także próg mocy małych OZE powyżej którego będą musiały być uwzględnione w studium zagospodarowania przestrzennego: z 100 do 500 kW. Wolnostojąca fotowoltaika do mocy 1 MW oraz panele dachowe czy zintegrowane z budynkiem nie będą musiały znaleźć się w takim studium.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

Sawicki: Słoneczna rewolucja w Polsce zbliża się do ściany. Tak źle i tak nie dobrze