Tauron przyłączył do sieci ponad 100 tysięcy mikroinstalacji w 2022 roku

17 marca 2023, 09:15 Alert

Tauron przyłącza coraz więcej mikroinstalacji do swojej sieci. Na koniec 2022 roku było ich 378,5 tys. o łącznej mocy ponad 2,9 GW. Oznacza to przyrost o ponad 105 tys. w całym ubiegłym roku.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

– W skali całej Polski na koniec zeszłego roku do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji o mocy przekraczającej 9,25 GW. Ponad 30 procent z nich pracuje w naszej sieci. To efekt nie tylko programów wsparcia dla prosumentów, ale też rosnącej świadomości ekologicznej i przedsiębiorczości naszych klientów. Cieszę się, że nasi klienci realizują razem z nami Zielony Zwrot Taurona inwestując w odnawialne źródła energii – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

W przypadku mikroinstalacji proces przyłączenia do sieci w większości przypadków odbywa się w uproszczony sposób, na tzw. zgłoszenie. Procedura ta nie wymaga występowania do operatora sieci o warunki przyłączenia. Warto pamiętać, że najkorzystniejszym dla klientów rozwiązaniem jest zgłoszenie mikroinstalacji co najmniej 30 dni przed planowanym jej uruchomieniem – czytamy w komunikacie.

– Średni czas obsługi zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji w Tauron Dystrybucja w 2022 roku wyniósł siedem dni i taki czas utrzymuje się również w 2023 roku. Uzyskanie tak krótkiego terminu realizacji jest możliwe dzięki uruchomieniu elektronicznego kanału komunikacji dla klientów zgłaszających mikroinstalacje. 80 procent zgłoszeń obsługiwanych jest poprzez zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy – mówi Radosław Pobol, prezes Tauron Dystrybucja.

W inny sposób kształtuje się jednak procedura przyłączania instalacji, której moc zainstalowana jest większa niż moc przyłączeniowa dla samego obiektu. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci, a czas realizacji zlecenia wydłuża się – podaje Tauron.

Magazyny energii

Spółka zaznacza, że coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się też magazyny energii, które przy nowych zasadach rozliczeń pozwalają korzystniej zagospodarować wyprodukowaną w mikroinstalacji energię. Zgodnie z rekomendacją Taurona, moc magazynu energii elektrycznej nie powinna być większa niż moc zainstalowana mikroinstalacji. Tak dobrany magazyn może poprawić pracę instalacji w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wyłącza się z powodu przekroczeń dopuszczalnego poziomu napięcia – czytamy.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron wylewa fundamenty pod farmę wiatrową w województwie zachodniopomorskim