Tauron przyłączył blisko 250 MW nowych mikroinstalacji

31 lipca 2020, 17:45 Alert
OZE farma fotowoltaiczna
fot. American Public Power Association/Tauron

Tauron Dystrybucja w pierwszym półroczu 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW. Były to instalacje wykonane w technologii fotowoltaicznej. Jedna została stworzona w technologii biogazu rolniczego.

Rekord przyłączy mikroinstalcji

– W pierwszym półroczu 2020 roku przyłączyliśmy więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. To świadczy o skali rewolucji energetycznej, którą przeprowadzają Polacy na dachach swoich domów. Widzimy, że nawet pandemia koronawirusa nie spowolniła tempa rozwoju fotowoltaiki w Polsce – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Tauron szacuje, że do końca roku przyłączy około 70 tysięcy mikroinstalacji. Dla porównania w 2017 roku przyłączono w Tauron Dystrybucja ponad cztery tysiące mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 25 MW. Dla roku 2018 było to niecałe 8 tysięcy o łącznej mocy ok. 50 MW. Rok 2019 przyniósł w tym zakresie  wzrost i było to już ponad 30 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 206 MW. Obecnie poziom całego roku 2019 został przekroczony już w pierwszym półroczu 2020.

Od stycznia do końca czerwca br. spółka przyłączyła także 23 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Była to elektrownia wodna. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci Tauron Dystrybucja wyniosła 254 MW.

Mikroinstalacje wyzwaniem dla OSD

Tauron podkreśla, że w kolejnych latach mogą się pojawić ograniczenia techniczne oraz możliwości konsumpcji energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł na terenach o dużej liczbie inwestycji w mikroinstalacje. Spółka planuje więc uruchomienie między innymi dedykowanych programów inwestycyjnych. – Mają one na celu zwiększenie potencjału do przyłączania kolejnych OZE oraz elastyczności sieci dystrybucyjnej – tłumaczy Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem.

Wyzwania stawiane przed OSD w Grupie Tauron są bardzo duże. – Rozwój technologiczny i zmieniające się warunki pracy sieci poprzez rozwój OZE stawiają przed operatorami sieci wymóg zapewnienia odpowiedniej struktury sieci i stanu urządzeń elektroenergetycznych – podaje Tauron.

– Właściwie funkcjonujące sieci zapewniają integrację wytwórców, prosumentów i odbiorców. Dodatkowo w celu efektywnego zarządzania posiadanym majątkiem, niezbędny jest szybki dostęp i analiza olbrzymiej ilości danych o stanie sieci. Chodzi tu o dalszy rozwój i integrację systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą – wyjaśnia spółka.

Tauron podkreśla, że wiąże się to z wdrożeniem systemów inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznej (liczniki, transmisja, system akwizycji i obróbki danych pomiarowych), a więc budową sieci w standardzie „smart grid”. – Taka sieć będzie w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom przyłączonych odbiorców i wytwórców energii, w tym szczególnie wytwórców OZE – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że złożone wnioski o przyłączenie instalacji OZE są dotychczas realizowane bez zakłóceń w Tauronie. – Jednym z oferowanych przez spółkę rozwiązań jest opcja wcześniejszego wystąpienia o uzyskanie wstępnych informacji o możliwościach przyłączenia obiektu w danej lokalizacji. Dzięki temu potencjalny inwestor składa wniosek, dla którego możliwość wydania pozytywnych warunków przyłączenia jest już wcześniej wstępnie sprawdzona. Niezależnie od tego, każdy inwestor ma możliwość oszacowania możliwości przyłączenia na podstawie publikowanych na stronie internetowej informacji, dotyczących dostępnych mocy przyłączeniowych – wyjaśnia spółka.

Tauron/Bartlomiej Sawicki

Elektrownia Łagisza ma nową stację demineralizacji wody