Do sieci największych OSD przyłączono już ok. 4,7 tys. mikroinstalacji

3 lutego 2016, 15:45 Alert

Jak poinformował Gramwzielone.pl do sieci czterech państwowych koncernów energetycznych przyłączono na koniec 2015 r. w sumie już około 4,7 tys. mikroinstalacji. Ten wynik jest zasługą głównie przyłączeń wykonanych w ubiegłym roku. Niemal wszystkie mikroinstalacje to elektrownie fotowoltaiczne. W obliczu przesunięcia terminu wejścia w życie systemu taryf gwarantowanych z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. o wzroście liczby przyłączeń mikroinstalacji w I połowie br. powinno decydować głównie wsparcie na poziomie inwestycyjnym.

Najwięcej mikroinstalacji OZE przyłączono do tej pory do sieci PGE Dystrybucja. Kolejne w tym zestawieniu są Tauron i Energa. Najmniej mikroinstalacji z państwowych operatorów sieci dystrybucyjnych przyłączyła Enea.

Według informacji podanych przez PGE Dybstrybucję, do jej sieci przyłączono w ubiegłym roku 1726 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 12,113 MW. Systemy fotowltaiczne stanowiły ponad 99 proc. przyłączanych mikroinstalacji. Na koniec ubiegłego roku do sieci PGE Dystrybucja podłączonych było 1921 mikroinstalacji o łącznej mocy 13,683 GW.

Do sieci spółki Tauron Dystrybucja przyłączono w ubiegłym roku niemal 900 mikroinstlalacji OZE o łącznej mocy ok. 7 MW, z czego 99 proc. stanowiły instalacje fotowoltaiczne. Na koniec ubiegłego roku liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci spółki Tauron Dystrybucja wyniosła ponad 1200, a ich łączny potencjał to ok. 9 MW.

Z kolei, jak poinformowała portal Gramwzielone.pl Alina Geniusz-Siuchnińska, rzecznik prasowy Energa-Operator SA, w roku 2015 do sieci dystrybucyjnych tego operatora podłączono 793 mikroinstalacje o łącznej mocy 5,549 MW.  Liczba wszystkich mikroźródeł podłączonych do sieci Energa-Operator na koniec 2015 roku wyniosła 992, a ich łączna moc to 7,1 MW.

Natomiast Enea przyłączyła w ubiegłym roku 445 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 2,281 MW. W tej liczbie tylko 3 instalacje nie były instalacjami fotowoltaicznymi. Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci Enei na koniec ubiegłego roku wyniosła 578, a ich łączny potencjał sięgnął 3,715 MW.

Liczba przyłączeń mikroinstalacji wyraźnie wzrosła w końcówce 2015 r. Jak poinformowało biuro prasowe Enei, od stycznia do końca listopada 2015 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci Enei wyniosła 345 sztuk, a ich sumaryczna moc osiągnęła 2269 kW.

Zgodnie z obowiązującym prawem, na wszystkich operatorach systemów dystrybucyjnych spoczywa obowiązek publikacji cyklicznych sprawozdań dotyczących liczby i potencjału przyłączonych mikroinstlacji. Sprawozdania OSD za IV kwartał 2015 r. są dostępne na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod tym linkiem.

Na liczbę przyłączeń mikroinstalacji w 2016 r., przynajmniej w I półroczu, z pewnością negatywnie wpłynie ostatnia nowelizacja ustawy o OZE, która przesunęła termin wejścia w życie taryf gwarantowanych z 1 stycznia br. na 1 lipca 2016 r. Oznacza to, o ile nie będzie kolejnych zmian w ustawie o OZE, że z atrakcyjnych dopłat w ramach systemu taryf gwarantowanych będą mogli skorzystać właściciele mikroinstalacji uruchamianych począwszy od II połowy br.

– Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, szacowaliśmy, że w 2016 r. do sieci Tauron Dystrybucja może zostać przyłączonych nawet 4000 odnawialnych źródeł energii. Spodziewamy się, że w związku z przesunięciem wejścia w życie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji, liczba odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci w 2016 r. będzie na poziomie roku 2015 – komentuje Marcin Marzyński ze spółki Tauron Dystrybucja.

Wobec przesunięcia terminu wprowadzenia taryf gwarantowanych o dynamice rynku mikroinstalacji może decydować głównie wsparcie inwestycyjne – udostępniane głównie w ramach Prosument. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy nowy nabór wniosków uruchomi BOŚ Bank. Jak informowali pod koniec 2015 r. przedstawiciele BOŚ Banku, nabór miał ruszyć w styczniu. Termin uruchomienia nowego naboru uzależniano jednak od podpisania nowej umowy z  NFOŚiGW.

Ponadto, wobec odroczenia taryf gwarantowanych do 1 lipca, decyzje o podjęciu inwestycji może nadal wstrzymywać wielu inwestorów, którzy chcą skorzystać z tego mechanizmu wsparcia.

Na wzrost liczby przyłączanych mikroinstalacji coraz większy wpływ powinna mieć realizacja unijnych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

Źródło: gramywzielone.pl