Energa podłączyła ponad 2 tys. mikroinstalacji

9 sierpnia 2016, 16:15 Alert

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, do sieci Energa Operator w II kwartale br. podłączono niemal 400 mikroinstalacji. To wynik gorszy niż łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego operatora w I kwartale 2016 r. Energa Operator zapewnia, że problemy, które miała z przyłączaniem nowych mikroinstalacji, zostały już rozwiązane.

Łączna moc mikroinstalacji podłączonych do sieci Energa Operator tylko w I kwartale br. wyniosła 3,29 MW, na co złożyło się 613 instalacji. W tej liczbie były tylko cztery instalacje nie będące mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

Tymczasem w II kwartale br. Energa Operator przyłączyła do sieci na niskim napięciu 396 mikroinstalacji o łącznej mocy 2,819 MW. W sumie w ubiegłym kwartale do sieci tego operatora przyłączono odnawialne źródła energii o łącznej mocy 35,75 MW, na co złożyło się 415 instalacji.

Energa zaktualizowała łączną liczbę i potencjał mikroinstalacji podłączonych do jej sieci. Jak podaje teraz operator, na koniec czerwca br. do jego sieci podłączonych było w sumie 2171 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 14,122 MW.

Zdecycowana większość tego potencjału przypadła na instalacje fotowoltaiczne, których do sieci Energi podłączonych na koniec I połowy br. było 2139, a ich łączna moc sięgnęła 13,862 MW. Zdecydowaną większość mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączono do sieci niskiego napięcia, jednak znalazło się również 10 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 0,231 MW podłączonych do sieci SN.

Oprócz fotowoltaiki do sieci Energa Operator na koniec I połowy br. podłączonych było 17 mikroelektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,038 MW, 8 mikroelektrowni wodnych o mocy 0,12 MW, 3 mikroelektrownie biogazowe o łącznej mocy 0,061 MW,a także 4 instalacje hybrydowe, stanowiące połączenie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, których łączna moc wyniosła 0,041 MW.

Wszystkie mikroźródła, oprócz wspomnianych 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych, były podłączone do sieci niskiego napięcia.

Ostatnio otrzymaliśmy sygnały od firm instalacyjnych, nadzorujących proces przyłączania do sieci Energa Operator nowych mikroinstalacji, że przyłączenia są wstrzymywane, a powodem jest brak odpowiednich liczników.

Jak zapewniła portal Gramwzielone.pl Lidia Serbin-Zuba, rzecznik prasowy Energa Operator, ten problem został już jednak zażegnany.

– Mieliśmy małe spowolnienie w instalacji układów pomiarowych dla mikroinstalacji z powodu zmiany stosowanych typów liczników pomiarowych ze zdalnym odczytem danych. Obecnie we wszystkich oddziałach EOP, a szczególnie w oddziale Gdańsk, jest już sytuacja opanowana i instalacja układów pomiarowych przebiega bez spowolnień – skomentowała rzecznik Energa Operator.