Gawin: Taryfa dynamiczna pozwoli lepiej wykorzystywać spadki cen energii (ROZMOWA)

12 października 2023, 07:35 Energetyka

– Taryfa dynamiczna daje możliwość korzystania z energii elektrycznej wtedy, kiedy jej ceny są niższe – tłumaczy prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia taryf dynamicznych? 

Rafał Gawin: Obowiązująca od 7 września 2023 roku znowelizowana ustawa prawo energetyczne przewiduje, że do 24 sierpnia 2024 roku każdy sprzedawca energii elektrycznej obsługujący ponad 200 tys. odbiorców jest zobowiązany do przedstawienia ofert z taryfą dynamiczną. 

Natomiast już dziś nie ma przeszkód aby spółki obrotu oferowały odbiorcom takie taryfy. I z naszych obserwacji rynku wynika, że rzeczywiście takie oferty – przede wszystkim w stosunku do dużych odbiorców energii – są dostępne. 

Jak taryfy dynamiczne będą funkcjonowały w praktyce? Co zmienią na rynku energii? 

Cena energii w umowie z taryfą dynamiczną odzwierciedla w czasie niemalże rzeczywistym wahania cen na rynkach energii elektrycznej, w szczególności na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego. Oferta dynamiczna referuje do rynków zorganizowanych, takich jak giełdy energii, czyli referuje ceny zawarte w taryfie, które mają odniesienie do cen giełdowych. 

Charakteryzuje się zatem przede wszystkim zmiennością cen, tak jak ma to miejsce na rynkach krótkoterminowych, rynkach dnia następnego czy na rynkach dnia bieżącego. Oznacza to, że taryfa dynamiczna przenosi sygnały cenowe bezpośrednio na odbiorców dając im tym samym możliwość reakcji. Wprowadzenie taryf dynamicznych daje więc z jednej strony szansę na korzystanie z tańszego prądu, gdy pojawi się nadwyżka energii w systemie, ale jednocześnie oznacza ryzyko wysokiej ceny, gdy energii jest mniej. 

Taryfa taka umożliwia obniżenie rachunków za prąd, ale pod warunkiem, że będziemy umieli z niej korzystać: rozumiemy, jak działa rynek, od czego zależą ceny energii, jak się kształtują w poszczególnych godzinach i mamy możliwość oraz umiejętność zarządzania swoim zużyciem. I posiadając wiedzę, że ceny energii bywają wysokie w poszczególnych godzinach doby, odbiorca może w odpowiedni i racjonalny sposób kształtować swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Czy taryfy dynamiczne obejmą wszystkie gospodarstwa domowe?  W jaki sposób zostaną wprowadzone?

Ustawa prawo energetyczne zobowiązuje sprzedawców do przedstawiania ofert z cena dynamiczną wszystkim odbiorcom w gospodarstw domowych. Aby wdrożyć to rozwiązanie muszą być jednak spełnione określone warunki techniczne. Odbiorca musi być wyposażony w licznik zdalnego odczytu (LZO) po to, by móc odczytywać poziom zużycia energii w poszczególnych godzinach doby. Dlatego wejście w życie ofert z taryfą dynamiczną jest ściśle powiązane z momentem zainstalowania LZO, uruchomienia systemów zdalnego odczytu oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Dopiero utworzenie tych systemów stworzy odbiorcom możliwości porównywania cen i szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności.

Jak już podkreślałem, jedną z cech charakterystycznych umów z ceną dynamiczną jest zmienność i wahania cen. Dlatego sprzedawcy energii zostali zobowiązani do informowania odbiorców o kosztach i korzyściach, a także o ryzykach związanych z korzystaniem z takiej oferty.

Rozmawiał Aleksander Tretyn

Bondyra: Rynek energii wymaga spojrzenia całościowego, a nie medialnych haseł (ANALIZA)