Kłossowski: Podział na strefy rynków energii w Europie zakłóca ich optymalizację

7 grudnia 2020, 11:45 Energetyka
ek_wywiad
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski / Źródło: pse.pl

– Zmiany, które zaistnieją na rynku przed 2030 rokiem będą wynikać jeszcze z poprzedniego, trzeciego pakietu energetycznego jak również pakietu Czysta Energia dla Europejczyków. Uważamy, że strefowość rynków, która panuje w Europie, jest dużym błędem, nie służącym optymalizacji procesów rynkowych – powiedział prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski podczas konferencji „Energetyka 2030. Nowa energia do zmian” zorganizowanej przez Forum Energii.

Rynek energii elektrycznej i zbilansowanie

Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych powiedział, że na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, zbilansowaniem powinni zajmować się wszyscy jego uczestnicy. – Dostawcy energii elektrycznej powinni – zdaniem prezesa PSE – nauczyć się korzystania z rynku intraday (jeden ze stylów inwestowania oparty na strategii krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe – przyp. red.) i Day Ahead (obrót energią na Rynku Dnia Następnego – Day-Ahead-Trading) tak, aby oferty złożone na rynku odpowiadały możliwościom wytwórczym danym jednostkom na rynku – powiedział prezes PSE.

Wskazał, że rola operatora systemu przesyłowego powinna polegać na zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania rynku. – Nasza rola jest obecnie bardzo aktywna i różni się od tych, które są w Europie czy USA. W przyszłości operator będzie ustępował miejsca innymi graczom na rynku, a jego rola będzie ograniczać się do zapewnienia optymalnej pracy systemu i rynku bilansującego. Nowoczesny rynek energii powinien wspierać jego bilansowanie, a nowe regulacje i reguły powinny wspierać rynkową alokację zasobów wytwórczych, integrację rozproszonych źródeł elastyczności, będące systemami dystrybucyjnymi, integrację magazynów energii oraz źródeł odnawialnych i konwencjonalnych na równych zasadach – podkreślił Kłossowski.

Powinny one – jego zdaniem – wspierać optymalne decyzje biznesowe podmiotów niezależnych. Podkreślił, że zasady rynkowe powinny opierać się na trzech podstawowych principiach: minimalizacji interwencji zewnętrznych w funkcjonowanie rynku, ograniczeniu subsydiów dla wybranych technologii zakłócających mechanizmy rynkowe, a także oddziaływaniu czynników prawotwórczych, które powinny skupiać się na tworzeniu przyjaznych ram prawnych.

Kłossowski powiedział, że zmiany, które zaistnieją na rynku przed 2030 rokiem będą wynikać jeszcze z poprzedniego, trzeciego pakietu energetycznego jak również pakietu Czysta Energii dla Europejczyków, co będzie skutkować w drodze powolnej ewolucji będzie następować harmonizacja reguł w poszczególnych regionach cenowych lub krajach, regionalizacja różnych procesów, które są realizowane na gruncie krajów i optymalizacja tych procesów. – Choć w dogmacie rynku strefowego, którym żyje cała Europa, nie widzę większych szans na jego optymalizację. Uważamy, że strefowość rynków jest dużym błędem nie służącym optymalizacji procesów rynkowych. Kluczem jest integracja zasad funkcjonowania rynku energii z fizycznymi aspektami pracy systemu, takimi jak sygnały lokalizacyjne, elastyczność i interfejsy – podkreślił.

Opracował Bartłomiej Sawicki

Guibourge-Czetwertyński: PEP 2040 i transformacja energetyczna nie zostawią nikogo w tyle