TAG: Forum Energii

W ostatnich latach ponad 600 tys. gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zainwestowało we własne instalacje słoneczne, powstało ok. 35 tys […]
Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję […]
Rynek mocy, który miał wspierać transformację energetyczną nie spełnia swojej funkcji. Wszedł w życie w 2018 roku, a jego wdrożenie było […]
Andrzej Rubczyński z Forum Energii pisze o projekcie zmian rozporządzenia taryfowego, które ma pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym […]
Polska energetyka wchodzi w duże turbulencje. Do natychmiastowego zarządzenia jest dalsze funkcjonowanie elektrowni w Turowie. Ale to nie koniec, a […]
Transport jest obecnie sektorem o największym udziale emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i jedynym, którego emisje w ostatnich latach […]
14 lipca Komisja Europejska opublikuje pakiet kilkunastu aktów prawnych pod szyldem Fit for 55. Będzie to oficjalny początek dyskusji na temat […]
Prace nad Europejskim Zielonym Ładem przyspieszają. Głównym narzędziem realizacji nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE […]
W filmie z Louisem de Funès dla tytułowego hibernatusa stworzono odrębny, nierealny świat, aby dobrze się czuł w nowej rzeczywistości. Z NABE, […]
Rząd zapowiada zmiany w systemie wsparcia prosumentów. Połączenie operacyjnego systemu wsparcia (tzw. opustów), dotacji w postaci programu Mój […]
To, co jeszcze dwa, trzy lata temu wydawało się odległe, dziś staje się faktem: Polska rozpoczyna proces odchodzenia od węgla brunatnego, […]
Tobiasz Adamczewski z Forum Energii pisze o emisjach CO2, które będą najważniejszym narzędziem realizacji celu 55 procent redukcji do 2030 roku […]
Zapraszamy na relację na żywo z konferencji Impact’21, podczas której przekazujemy Państwu informacje i cytaty na tematy związane z […]
Forum Energii przedstawiło raport, z którego wynika, że spada produkcja energii elektrycznej z węgla w Polsce. Po raz pierwszy w historii, w 2020 […]
Jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, warunkowość jest wpisana dla celu unijnego neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nasze […]
– Tradycyjna polityka spójności powinna stanowić wsparcie w zielonej transformacji. Polska pozostaje ważną siłą w gospodarce UE, ale […]
Tobiasz Adamczewski z Forum Energii pisze o konsultacjach publicznych projektu polskiej strategii wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku […]
– W 2030 roku udział OZE w systemie może wynieść 43 procent, a jednostki konwencjonalne ok. 50 procent. W przypadku źródeł odnawialnych, […]
– Zmiany, które zaistnieją na rynku przed 2030 rokiem będą wynikać jeszcze z poprzedniego, trzeciego pakietu energetycznego jak również […]
– Najbliższe lata do czas kluczowych decyzji na rzecz polskiej energetyki i tym samym naszej gospodarki. Bloki energetyczne naszej […]
Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk i Michał Borkowski z Forum Energii piszą o unijnej polityce klimatycznej, której częścią może być Polska. Ich […]
Rząd powinien się dwa razy zastanowić, czy dosypywać pieniędzy do czegoś, co się kończy, czy postawić na inwestycje w nową energetykę – […]
Podczas rozmów panelowych na konferencji EuroPOWER 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl zaproszeni goście rozmawiali o wyzwaniach stojących przed […]
Co najmniej 55 procent – taki cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku stawia Komisja Europejska przed krajami członkowskimi. Od […]
Unijna polityka klimatyczna znów przyspiesza. Komisja Europejska właśnie zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na […]
Forum Energii policzyło w najnowszej analizie „Modernizacja europejskiego trójkąta węgla brunatnego” koszty odejścia od węgla brunatnego […]
Forum Energii przygotowało analizę sector couplingu tj. łączenia sektorów i ich elektryfikacji, w której przedstawia wizję systemu […]
– Koronawirus przyspieszy transformację polskiej energetyki, wypychając z rynku najstarsze i najbardziej emisyjne źródła węglowe – […]
Po kilku tygodniach pandemii w Polsce wiemy już na pewno, że wirus zainfekuje gospodarkę, nawet jeśli my sami się go w końcu pozbędziemy. W […]
Polska chce osiągnąć unijny cel udziału OZE w miksie energetycznym. – Na razie jednak jesteśmy w 2020 roku. Osiągnięcie celu 15 procent […]
Z najnowszego raportu Forum Energii „Transformacja energetyczna w Polsce” wynika, że zapotrzebowanie na węgiel jest w naszym kraju stałe, […]
Wiatraki na morzu są wciąż odległą perspektywą, mimo że pierwsze pozwolenia lokalizacyjne zostały wydane w 2012 roku. Po wielu latach w […]
Gazprom, największy rosyjski dostawca gazu dla Europy bywa ważnym narzędziem polityki zagranicznej Rosji. Budzi to uzasadnione obawy krajów […]
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To instrument, który ma przybliżyć Unię […]
Maraton aukcyjny OZE za nami i wreszcie poznaliśmy jego końcowy rezultat. W ciągu trzech tygodni przeprowadzono dwanaście aukcji dla różnych […]
Forum Energii rozpoczyna nowy program dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w działaniach na rzecz czystego powietrza […]
Forum Energii zwraca uwagę, że jednym najważniejszych obszarów realizacji unijnego planu ochrona klimatu jest energetyka, podczas gdy […]
„Gazeta Prawna” pisze o trudnej sytuacji małych firm ciepłowniczych, które nie zdecydują się na odejście od węgla jako paliwa […]
Utrzymanie rynku mocy wymaga istotnych zmian polskiego rynku elektroenergetycznego. Jeżeli ma on pozostać, to musi być instrumentem, który […]
Regulacje ,,Pakietu Czysta Energia” wprowadzą istotne zmiany na rynku energetycznym. Fundamentem źródeł wytwarzania będą OZE, co w […]
Gdy w Londynie, 9 sierpnia, na blisko godzinę przerwano dostawy prądu, przez media przetoczyła się nerwowa fala wieszcząca całej Europie […]
Rosnący import gazu, węgla i energii elektrycznej. Coraz większe znaczenie gazu w miksieenergetycznym i stagnacja w OZE. Wzrost emisji gazów […]
Ile węgla? Ile OZE? Pytania o źródła wytwarzania są ważne, ale ukazują jedynie wierzchołek góry lodowej o nazwie przebudowa polskiej […]
To wnioski Jeremy’ego Hodgesa, który swoją argumentację przedstawił niedawno na łamach portalu Bloomberg.com.
Tak nagłych zwrotów akcji w energetyce nie było jeszcze nigdy. Strategiczny sektor gospodarki gwałtownie zaczął się wymykać spod kontroli […]