TAG: Dywersyfikacja dostaw

W ostatnim okresie Warszawa nawiązała z Rijadem współpracę energetyczną, która  otwiera stała się płaszczyzną do zacieśniania relacji w […]
Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego […]
W Warszawie odbyła się prezentacja Koncepcji Obrony RP. Zgodnie z jej zapisami, Polska ma dążyć do upodmiotowienia pozycji na arenie […]
Przedstawiciele 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli w czwartek w Dubrowniku podczas forum państw Trójmorza wspólną deklarację […]
(Ministerstwo Energii) Budowa nowych mocy wytwórczych i sieci przesyłowych,  kształt polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju OZE, […]
(Xinhua/Bloomberg/Teresa Wójcik) Już do końca b.r. Chiny mogą mieć więcej czynnych elektrowni jądrowych niż Rosja i wysunąć się na czwarte […]