Bezpieczeństwo energetyczne w Koncepcji Obrony RP. „Dywersyfikacja to podmiotowość”

23 maja 2017, 13:51 Alert
Macierewicz
fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

W Warszawie odbyła się prezentacja Koncepcji Obrony RP. Zgodnie z jej zapisami, Polska ma dążyć do upodmiotowienia pozycji na arenie międzynarodowej m.in. poprzez dywersyfikację dostaw surowców. Niezależnie od rekomendacji i prezentowanych dzisiaj założeń, postulaty te są na etapie realizacji w ramach projektów terminalu LNG oraz Korytarza Norweskiego, czyli elementów Bramy Północnej.

Jak czytamy w dokumencie, silnym czynnikiem na rzecz upodmiotowienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej będzie dywersyfikacja dostaw najważniejszych surowców energetycznych. W kontekście tych zapisów warto nadmienić, że Polska zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z uzależnienia od dostaw surowca z jednego kierunku i od jednego dostawcy. Polskie rządy zrealizowały wspólnym wysiłkiem projekt terminalu LNG w Świnoujściu, który pozwala na import gazu w postaci skroplonej z dowolnego miejsca na świecie. Jako element zwiększający nasze bezpieczeństwo ma być realizowany projekt Korytarza Norweskiego. Gazociąg ma połączyć Polskę, poprzez Danię ze złożami gazu w Norwegii. Zgodnie z założeniami polskiego resortu energii, aby dopełnić dywersyfikację, konieczne jest posiadanie co najmniej trzech różnych źródeł dostaw gazu do Polski. Poza wspominanymi wyżej, dochodzi krajowe wydobycie które sięga 4,5 mld m3 gazu rocznie, co pozwala na zabezpieczenie 1/3 potrzeb naszego kraju.

– W ciągu 15 lat powinny zostać, przynajmniej częściowo, wdrożone plany dotyczące poprawienia stanu sieci transportowej (w tym drogowej i rzecznej), które zwiększą pole manewru sił zbrojnych – czytamy w kolejnej części koncepcji.

Poprawą szlaków komunikacyjnych i drożnością rzecznych tras zajmuje się Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. O znaczeniu tego typu tras dla energetyki przekonała się Polska Grupa Energetyczna, które turbinę dla rozbudowywanej elektrowni w Opolu produkcji General Electric ściągało Odrą do Opola. W trakcie transportu pojawiły się problemy z drożnością trasy. Rozbudowa elektrowni o dwa bloki węglowe pozwoli na pokrycie 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Jak czytamy dalej, istotnymi wyzwaniami będą: zapewnienie bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej oraz koordynacja potrzeb między układami militarnym i pozamilitarnym.

Przykładem realizacji tego postulatu jest podpisana w połowie zeszłego roku umowa o współpracy w zakresie ochrony krytycznej infrastruktury elektroenergetycznej między operatorem sieci elektroenergetycznej, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, a dyrektorem centrum bezpieczeństwa energetycznego NATO .Sojusz wyznaczył obszary w których może współpracować w sektorze energetyki. W tym zakresie mieści się ochrona infrastruktury krytycznej, którą obsługuje PSE. W ramach wymiany doświadczeń mają odbywać się wspólne ćwiczenia i szkolenia w zakresie ochrony infrastruktury elektroenergetycznej przed zagrożeniami, także w cyberprzestrzeni.