Lewiatan: Oto 18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE w Polsce

2 listopada 2023, 07:20 Energetyka

Konfederacja Lewiatan przedstawiła 18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną. Wśród nich są poprawa transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie dalszej jego monopolizacji, wypracowanie strategii dla zielonych certyfikatów, rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu, czy rozwój źródeł biogazu i biometanu.

fot. Pixabay

Konfederacja Lewiatan podnosi, że wykorzystanie lokalnych zasobów energii nabiera szczególnego znaczenia. – Nowe cele dyrektyw unijnego Pakietu Fit for 55 do 2030 roku, w tym zwiększenia produkcji energii pochodzącej z OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, wymagają w Polsce zmian regulacyjnych oraz przyjęcia efektywnych mechanizmów, które doprowadzą do rozwoju źródeł odnawialnych oraz będą wspierać poprawę efektywności energetycznej – czytamy.

– Dzisiaj, kiedy kryzys energetyczny narasta, dostępność do paliw i energii zostały ograniczone, a koszty wytwarzania energii przez to znacznie wzrosły, czerpanie z lokalnych zasobów energii, w tym źródeł odnawialnych oraz transformacja sektora energetycznego nabierają nowego znaczenia. Założenia Pakietu Fit for 55, które jeszcze niedawno wydawały się umiarkowanie realne, dzisiaj – choć wymagające – są podstawową szansą na stabilizację cen energii, dywersyfikację dostaw, ograniczenie importu paliw i oszczędności zużycia energii. Rozwój energetyki odnawialnej wpisuje się w te kluczowe wyzwania dla gospodarki na najbliższe lata. Potrzeba nam jednak planu rozwoju, spójnego z innymi działami gospodarki oraz usprawnień w zakresie rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej – mówi Tomasz Surma, przewodniczący Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

Rada OZE Lewiatana przygotowała rekomendacje, które jej zdaniem powinny być realizowane niezwłocznie po utworzeniu nowego rządu. Są to:

– Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu,
– Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa,
– Zwiększenie transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie jego dalszej monopolizacji,
– Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów,
– Rozwój rynku wodoru,
– Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój,
– Wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi,
– Konsekwentne wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE,
– Rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich,
– Rozwój źródeł PV,
– Inwestowanie w źródła biogazu i biometanu,
– Przyspieszenie małej energetyki wodnej,
– Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy,
– Zwiększenie liczby magazynów energii,
– Promowanie zielonego ciepła i chłodu,
– Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE uwzględniający postulaty sektora OZE,
– Poprawa efektywności energetycznej,
– Wykorzystanie ciepła odpadowego.

Opracował Jędrzej Stachura

Winiarski: Stary Kontynent wciska hamulec w transformacji energetycznej