TAG: Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zwraca się o rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w kontekście branży ciepłowniczej, proponując między innymi […]
– Przemysłowi nadal ciąży brak zamówień z Zachodu. […] W najbliższym czasie nie czeka nas nic dobrego jeśli chodzi o rozwój tej […]
Konfederacja Lewiatan apeluje do premiera Donalda Tuska o przyśpieszenie transformacji energetycznej. – Apelujemy o przywrócenie […]
– Zielona transformacja nie może prowadzić do zubożenia społeczeństwa i przebiegać w sposób rewolucyjny, powinniśmy przygotować […]
– Polski przemysł skurczył się 25 miesiąc z rzędu. Jest to najdłuższy nieprzerwany okres recesji. […] Jednocześnie przemysł […]
– Wiele zmian wprowadzonych w ostatniej wersji projektów ustaw dotyczących prawa komunikacji elektronicznej (PKE) w dużym stopniu ograniczy […]
– Regulacje przedłużające mechanizm mrożenia cen energii elektrycznej do końca roku bardzo negatywnie wpłyną na zadłużenie państwa i […]
Ryzyko nałożenia kar na Polskę jest szczególnie wysokie w przypadku stosowania cen maksymalnych wobec odbiorców innych niż gospodarstwa domowe […]
Konfederacja Lewiatan wyraziła swoje głębokie niepokojenie wobec proponowanych przez polski rząd przepisów regulujących ceny energii […]
– Brak dialogu z przedsiębiorcami często w niekorzystny sposób odbijał się na treści projektów, które następnie wymagały […]
– W pierwszej połowie roku straty prywatnych firm sprzedających energię elektryczną w związku z brakiem mechanizmu rekompensowania […]
Małe mikroinstalacje wiatrowe, mimo że nie zyskały dotychczas dużej popularności w żadnym europejskim kraju, są interesującym segmentem OZE […]
Konfederacja Lewiatan przedstawiła 18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną. Wśród nich są […]
– Po 30 czerwca 2023 roku producenci energii elektrycznej nie powinni już dokonywać odpisu nadmiarowych zysków na specjalny fundusz, który […]
Konfederacja Lewiatan proponuje rozwiązania, które powinny się znaleźć w strategii rozwoju polskiej energetyki w najbliższych latach. Eksperci […]
Konfederacja Lewiatan przedstawiła raport pt. Kryzys energetyczny”, z którego wynika, że 25,8 procent polskich przedsiębiorców […]
Projekt nowelizacji prawa energetycznego, który trafił dzisiaj do Sejmu, przewiduje znaczne zmiany na rynku energii elektrycznej, m.in. umożliwi […]
Konfederacja Lewiatan ostrzega, że nowe prawo może zablokować rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Chodzi o zmiany przepisów o […]
Konfederacja Lewiatan wysłała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wylicza ryzyka związane z projektem ustawy o elektrowniach […]
Zdaniem Konfederacji Lewiatan, bezpośrednie połączenie wytwórcy i odbiorcy energii elektrycznej, z pominięciem powszechnej sieci energetycznej, […]
– Nowelizacja prawa energetycznego zawiera przepisy, które nie będą sprzyjać rozwojowi rynku wodoru – twierdzą we wspólnym […]
Konfederacja Lewiatan uważa, że rządzący nie mają pomysłu na zwiększenie produkcji wodoru. W strategii wodorowej zabrakło informacji o […]
Konfederacja Lewiatan zauważa, że wiele uwag zgłoszonych przez resorty do projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich […]
Minister energii podpisał rozporządzenie do ustawy o cenach energii, określające wysokość rekompensat, które spółki obrotu mają otrzymać […]
Rekompensaty za zamrożenie w tym roku cen energii nie pokryją strat spółek obrotu energią, bo przewidziany w projekcie rozporządzenia system […]
Konfederacja Lewiatan ocenia, że propozycje Ministerstwa Energii, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o biopaliwach są korzystne i pomogą […]
Zapisy w projekcie rozporządzenia Ministra Energii do ustawy ws. cen prądu zagrażają dalszej działalności większości sprzedawców energii […]
Bardzo istotny dla funkcjonowania przemysłu projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych nie jest szeroko […]
Po pierwszych trzech tygodniach obowiązywania ustawy o cenach energii już widać, że jej negatywne skutki odczują odbiorcy i firmy sprzedające […]
Po trzech kwartałach w sektorach energetyki, górnictwa oraz przetwórstwa ropy odnotowano spadek wydatków na inwestycje – czytamy w […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, zrzeszająca przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan przedstawiła wskazówki w zakresie działań, które […]
Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych może pomóc w zwiększeniu sprzedaży samochodów elektrycznych oraz usług […]
30 października Unia Europejska i Kanada po ponad tygodniu perturbacji podpisały Kompleksową Umowę Ekonomiczno-Handlową czyli CETA. – To […]
Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone, bo nie mamy odpowiedniej strategii energetycznej w kontekście zmieniającego się rynku […]
(Konfederacja Lewiatan) Decyzja Brytyjczyków zmienia obraz Europy. Trzeba zrobić wszystko, by nie był to początek końca wspólnego, […]
(Konfederacja Lewiatan) Nowe prawo wodne może znacznie podwyższyć koszty działalności polskiego przemysłu i energetyki wodnej – ostrzega […]
KOMENTARZ Daria Kulczycka Dyrektor departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan W czwartek 17 marca minister energii, Krzysztof […]
W sierpniu 2015 roku zabrakło prądu w polskim systemie elektroenergetycznym. Po raz pierwszy od 25 lat odbiorcy energii odczuli skutki wieloletnich […]
(Lewiatan) W Miami zakończyła się właśnie kolejna, jedenasta runda negocjacji Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu I Inwestycji […]
(CIRE) Ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ma wejść życie w dniu 9 września br., a termin […]
Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN – na podstawie obszernej analizy funkcjonowania rynku po nowelizacji ustawy Pzp – opracowała […]