PSE zostały Operatorem Informacji Rynku Energii

5 lipca 2021, 14:15 Alert
Linie elektroenergetyczne PSE
Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Trzeciego lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora Informacji Rynu Energii (OIRE). Funkcję tę pełnić będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które jako OIRE wdrożą, a następnie będą administrować Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje rynku energii niezbędne do realizacji procesów rynku energii elektrycznej, takich jak zmiana sprzedawcy energii elektrycznej czy też dokonywanie rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dzięki ujednoliceniu standardów informacji oraz automatyzacji ich przetwarzania zostaną usprawnione i przyspieszone procesy realizowane na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce. Odbiorcy zyskają szerokie możliwości bezpłatnego dostępu do informacji, które ich dotyczą, w szczególności do danych pomiarowych energii elektrycznej w punkcie ich poboru energii. CSIRE zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa wymiany informacji – czytamy w komunikacie PSE.

– PSE mają niezbędne kompetencje oraz środki, aby pełnić funkcję Operatora Informacji Rynku Energii. Istotna jest przy tym niezależność PSE, a tym samym gwarancja równoważenia interesów różnych podmiotów oraz ról funkcjonujących na naszym rynku energii – podkreśla minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Cyfryzacja jest jednym z fundamentów funkcjonowania współczesnej energetyki. CSIRE pozwoli zarządzać danymi w sposób korzystny dla wszystkich podmiotów rynku energii elektrycznej, zwłaszcza konsumentów. Nowelizacja ustawy – prawo energetyczne to kamień milowy w realizacji tego celu – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Jak dodaje minister Kurtyka, aby ten system mógł sprawnie zadziałać, wiele zmian w obszarach organizacyjnych, informatycznych i biznesowych czeka także operatorów systemów dystrybucyjnych i sprzedawców energii. – Ten wspólny wysiłek uczestników rynku jest niezbędny, aby móc realizować procesy rynkowe za pośrednictwem CSIRE zgodnie z harmonogramem przyjętym w ustawie – zaznacza.

Zgodnie z ustawą, w ciągu 30 miesięcy od jej wejścia w życie, podmioty rynku energii muszą przekazać do OIRE informacje o punktach pomiarowych niezbędne do inicjalnej konfiguracji CSIRE, a w terminie 33 miesięcy zawrzeć z PSE umowy o korzystanie z CSIRE – czytamy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

PSE określiły warunki przyłączenia do sieci dla elektrowni gazowej w Ostrołęce