TAG: EKG 2021

– Płynność spółki jest zapewniona na pewno do końca roku, czyli do 31 grudnia, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń. Tak jak […]
W tej chwili jesteśmy na etapie, gdzie nauka będzie odgrywać swoją istotną rolę. W obszarze zagospodarowania wodoru, magazynowania wodoru – […]
Trudno sobie wyobrazić, że produkcja i dystrybucja wodoru dla żeglugi morskiej i śródlądowej będzie realizowana przez kogoś innego niż przez […]
Trzeba się zastanowić na co powinniśmy wydawać pieniądze jako kraj. Czy powinniśmy wydawać pieniądze na opłaty ze emisje CO2 czy na […]
– Trwa przebudowa systemu gazowego w Polsce. Interkonektory, które budujemy sprawiają, że myślimy o budowie rynku regionalnego. Kraje […]
Wizja Polski jako regionalnego hubu gazowego była jednym z tematów panelu pt. „Rynek gazu w Europie i w Polsce” podczas Europejskiego […]
– My przez ostatnie dobre kilka lat zgłaszaliśmy i zwracaliśmy uwagę do wszystkich aktów legislacyjnych na poziomie europejskim. Mamy […]
– Zgodnie z zapisami prawa energetycznego 80 procent klientów powinna być wyposażona w liczniki inteligentnego odczytu do 2028 roku. 100 procent […]
– Mówi się dużo o przystosowaniu sieci dystrybucyjnych do nowego modelu rynku energii. Sieci dystrybucyjne mają dużą rolę, bo muszą […]
– Rozpoczyna się dyskusja nad przystosowaniem sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej do zmian. Krajowy System Elektroenergetyczny musi […]
Komisja Europejska uznała nasze wcześniejsze propozycje za bardzo ambitne. Podniesienie celów z pakietu Fit for 55 powoduje przeformatowanie […]
– Zarządzanie systemem CSIRE zostało powierzone nowemu podmiotowi na rynku energii elektrycznej, czyli operatorowi informacji rynku energii. Jego […]
Cały czas rośnie popyt na paliwa płynne, widzimy potrzebę importu paliw na polski rynek. Jesteśmy w stanie osiągnąć bezpieczeństwo i […]
Nie spodziewałem się, że wspólna implementacja wartości europejskich będzie polegała na tym, że będziemy zakładnikami kar finansowych. W […]
Transformacja ma być bezpieczna dla naszego społeczeństwa. Energia musi być wszędzie dostępna i musi być tania. Energia będzie drożała, […]
Podczas panelu „Energetyka. Pakiet Fit for 55” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach prezes Polskiej Grupy Energetycznej […]
Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej […]
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach rusza w cieniu dyskusji o wzroście cen energii. W obiegu pojawiło się 40 procent podwyżki brzmiące […]