Autor: Artur Zawartko
Budowa będzie sfinansowana ze środków europejskich, za które jesteśmy wdzięczni, do tego dojdą kredyty bankowe. Chcemy skorzystać ze […]
– Trwa przebudowa systemu gazowego w Polsce. Interkonektory, które budujemy sprawiają, że myślimy o budowie rynku regionalnego. Kraje […]
W pracy systemu elektroenergetycznego niezbędna jest stabilizacja, która pozwoli osiągnąć większy udział OZE w miksie energetycznym. Gaz […]