TGE podsumowało wrzesień 2023 roku. Rosną obroty gazem i energią elektryczną

6 września 2023, 13:00 Alert

Wrzesień był miesiącem z wciąż stosunkowo wysokimi obrotami energią elektryczną oraz ze wzrostem wolumenu obrotu gazem. Podobne wzrosty względem miesiąca poprzedniego oraz rok do roku Towarowa Giełda Energii zaobserwowała na rynku praw majątkowych dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, podała Towarowa Giełda Energii (TGE).

Towarowa Giełda Energii TGE
Towarowa Giełda Energii

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2023 roku 13 086 615 MWh, co oznacza wzrost o 10,1 procent w stosunku do września 2022 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 530,79 zł za 1 MWh i jest to wzrost o 13,72 zł za MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła we wrześniu 2023 roku 629,20 zł za MWh, co stanowi spadek o 5,10 zł za MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu tego roku

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2023 roku transakcje o wolumenie 10 639 384 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 4,8 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała
się na poziomie 178,10 zł/MWh i jest o 2,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego.

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła
we wrześniu br. 258,48 zł/MWh, czyli o 2,31 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2023 roku na poziomie 1 614 520 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 13,3 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 66,24 zł/MWh
i jest to spadek o 63,85 zł/MWh względem sierpnia 2023 roku.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały we wrześniu 2023 roku
o 5,7 procent rok do roku, do poziomu 7 483 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 079,63 zł/toe, co oznacza wzrost względem sierpnia br. o 29,27 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły we wrześniu 2023 roku 1 584 740 MWh, co oznacza spadek o 60,2 procent rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji
dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 16,53 zł/MWh i stanowi
to spadek o 0,50 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

We wrześniu 2023 roku na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii / Jacek Perzyński