TGE podsumowuje czerwiec 2023 roku. Jest rekord obrotu energią elektryczną

5 lipca 2023, 15:30 Alert

Towarowa Giełda Energii podaje, że tegoroczne obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnęły 2 637 678 MWh. To najlepszy wynik w historii.

Towarowa Giełda Energii energetyka TGE
Towarowa Giełda Energii

– Tegoroczne obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego już w czerwcu przekroczyły poziom rekordowego do tej pory 2021 roku (2 350 686 MWh od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku) i w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnęły 2 637 678 MWh. Ponadto, czerwiec 2023 roku był – po styczniu 2023 roku – drugim najlepszym miesiącem w historii tego rynku, z wolumenem 508 078 MWh – czytamy w komunikacie TGE.

Czerwiec 2023 roku okazał się też miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Osiągnęły one poziom 6 515 395 MWh – o 41,5 procent wyższy niż w czerwcu roku ubiegłego oraz o 11,0 procent wyższy niż w poprzednim rekordowym miesiącu, marcu 2023 roku. Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 roku o 45,7 procent rok do roku, do poziomu 20 974 toe, i były najwyższe od maja 2020 roku.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w czerwcu 2023 roku 13 032 025 MWh, co oznacza wzrost o 2,0 procent w stosunku do czerwca 2022 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu 2023 roku na poziomie 550,93 zł/MWh i jest to wzrost o 57,86 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu 2023 roku 661,64 zł/MWh, co stanowi spadek o 39,53 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2023 roku – podaje giełda.

Źródło: TGE

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2023 roku transakcje o wolumenie 7 725 047 MWh, co stanowi spadek o 30,1 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 153,25 zł/MWh i jest o 5,35 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2024 roku (GAS_BASE_Y-24) wyniosła 243,45 zł/MWh w czerwcu 2023 roku, czyli o 13,50 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2023 roku.

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii / Jędrzej Stachura

Zawistowski: Konsumenci gazu pokazali w kryzysie, że są bardziej elastyczni, niż mogło się wydawać