Skokowy wzrost transakcji na spocie TGE

6 lutego 2023, 12:00 Alert

Towarowa Giełda Energii odnotowała wzrost na rynku spot energii elektrycznej. Łącznie na Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego zawarto w styczniu 2023 roku transakcje o wolumenie 6 180 676 MWh, co stanowi wzrost aż o 79,9 procent w stosunku do rekordowego do tej pory grudnia 2022 roku.

fot. Pixabay

– Ubiegły rok był dla wszystkich bardzo wymagający, co znalazło odzwierciedlenie w zachowaniach uczestników na rynku. Tym bardziej cieszy nas fakt, że początek tego roku przyniósł tak dobre wyniki
a rynek spot energii elektrycznej na warszawskim parkiecie ma się dobrze. To także dowód na to, że mimo napiętej sytuacji geopolitycznej czy ostatnich zmian legislacyjnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie rynku giełdowego, TGE stawia na rozwój oraz współpracę z członkami, a przy tym niezmiennie stwarza bezpieczne i transparentne warunki handlu – mówi Piotr Listwoń, wiceprezes ds. operacyjnych.

Rynek spot energii elektrycznej na TGE działa w ramach europejskiego rynku energii.

W 2010 roku nastąpiło połączenie stałoprądowe Polski ze Szwecją poprzez mechanizm market coupling, a 5 lat później – z Litwą. W grudniu 2015 roku TGE przyznano status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego, co wiąże się z realizacją zadania zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku energii elektrycznej na Starym Kontynencie. Giełda uczestniczy ponadto w uruchomionym 15 listopada 2017 roku europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC, a od listopada 2019 roku – w transgranicznym Rynku Dnia Bieżącego SIDC.

W ramach obu tych inicjatyw w minionym roku uruchomiono kolejne dwa projekty, które dopełniają ww. proces integracji, tj. Core Flow-Based Market Coupling w ramach SDAC oraz 4. etap wdrożeniowy w ramach SIDC.

Styczeń 2023 roku przyniósł także przełom na Rynku Terminowym Praw Majątkowych, który funkcjonuje w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), uruchomionej w maju 2020 roku w odpowiedzi na konieczność dostosowania regulacji i obrotu na Giełdzie do przepisów dyrektywy MiFID2. Wcześniej obrót analogicznymi instrumentami terminowymi, choć w innej sytuacji regulacyjnej, odbywał się w latach 2016–2017 w ramach Rynku Towarów Giełdowych na Rynku Terminowym Towarowym (RTT). 5 stycznia 2023 roku została zawarta pierwsza transakcja – z dostawą w maju roku 2024 (instrument F-OZE_05-24), dla wolumenu 1000 MWh (1 kontrakt terminowy) i przy cenie 205,00 zł/MWh.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE podsumowuje styczeń 2023 roku. Rekordowy miesiąc handlu energią elektryczną