TAG: IRGiT

Dotychczasowy prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych Andrzej Kalinowski przestanie pełnić tę rolę 30 września 2023 roku. Jego następcą […]
11 października Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) oraz Balkan Gas Hub EAD (BGH) podpisały list intencyjny, którego istotą jest […]
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) podzieliła się doświadczeniami z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy (NSSMC) […]
22 września 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) i Towarowa Giełda Energii (TGE) przeprowadziły symulację postępowania w […]
Pierwszego września 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) rozszerza katalog przyjmowanych zabezpieczeń na pokrycie depozytów […]
Towarowa Giełda Energii podała, że pierwszego stycznia 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) została członkiem […]
Towarowa Giełda Energii zorganizowała debatę prezesów giełdy na dwudziestolecie handlu energią. Okazuje się, że wyzwania z przeszłości […]
Od pierwszego września zaczyna działać nowy model zabezpieczeń kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii.
16 września tego roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych podpisała umowę z GET Baltic na usługi doradcze. Zakres usług IRGiT obejmuje […]
16 września 2019 r. w Wilnie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na świadczenie usług doradczych pomiędzy polską izbą rozliczeniową […]