Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wprowadza nowe formy zabezpieczeń

1 września 2021, 18:15 Alert

Pierwszego września 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) rozszerza katalog przyjmowanych zabezpieczeń na pokrycie depozytów zabezpieczających o walutę euro oraz gwarancje bankowe w walucie euro.

Cyberatak hakerów

IRGiT zaznacza, że wdrożenie możliwości wnoszenia przez uczestników rynku towarowego w Polsce nowych form zabezpieczeń niepieniężnych stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby uczestników rynku oraz jest kontynuacją aktywnej polityki IRGiT w zakresie rozbudowy modelu zabezpieczeń. Poza akceptowanymi obecnie środkami pieniężnymi i gwarancjami bankowymi w polskich złotych oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2 od pierwszego września 2021 roku uczestnicy rynku będą mieli możliwość wnoszenia dwóch kolejnych alternatywnych form zabezpieczeń, tj. waluty euro oraz gwarancji bankowych w euro – czytamy w komunikacie.

– Wdrażając nowe formy zabezpieczeń niepieniężnych w postaci waluty euro i gwarancji bankowych w walucie euro, IRGiT udowadnia, że posiada elastyczne podejście oraz potrafi rozwijać się wielowymiarowo. Wspólnie z TGE nie tylko dbamy o stałe poszerzenie i atrakcyjność swojej oferty pod względem produktowym, ale jednocześnie skupiamy się na optymalizacji kosztów ponoszonych przez członków izby z tytułu zabezpieczeń. Nieustannie udoskonalamy ten obszar oraz analizujemy możliwości modyfikacji stosowanych przez nas modeli, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do dalszego ograniczenia kosztów uczestników rynku, a jednocześnie zapewniać wysokie standardy bezpieczeństwa – mówi Łukasz Goliszewski, wiceprezes IRGiT.

Nowa wersja „Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej” wchodzi w życie pierwszego września 2021 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej IRGiT.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych/Jędrzej Stachura

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych dołączyła do CCP12