Rewolucja rozliczeniowa na Towarowej Giełdzie Energii

1 września 2020, 17:45 Energetyka

Od pierwszego września zaczyna działać nowy model zabezpieczeń kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGIT) odpowiedzialna za rozliczenia na Towarowej Giełdzie Energii wprowadza od pierwszego września nowy model zabezpieczeń poprzez zmianę sposobu wyznaczania depozytów wstępnych w kontraktach BASE, PEAK i OFFPEAK. – Nowy model zakłada dostosowanie poziomu wymogów w zakresie depozytu wstępnego do ryzyka generowanego przez pozycje Członków Izby przy uwzględnieniu przeciwstawnych pozycji w zawartych kontraktach na dostawy energii elektrycznej o różnym profilu – tłumaczy.

IRGIT podaje, że opisywany mechanizm ma ponadto za zadanie wyeliminowanie różnicy pomiędzy depozytem wstępnym przypisanym do pozycji w kontrakcie typu BASE oraz przypisanym do ekwiwalentu tej pozycji wyrażonemu w kontraktach typu PEAK i OFFPEAK. Depozyty były w modelu stosowanym poprzednio kalkulowane odrębnie odnośnie do każdego profilu kontraktów, prowadząc do pojawienia się nadwyżki depozytu. Nowe rozwiązanie pozwala na jej kompensację nawet do 100 procent.

Towarowa Giełda Energii/Wojciech Jakóbik