Premier powołał wiceministra Kurtykę na pełnomocnika rządu ds. COP24 w Katowicach

28 kwietnia 2018, 06:45 Alert

Premier Mateusz Morawiecki powołał w piątek sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Michała Kurtykę na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – poinformowało ME. Szczyt klimatyczny COP 24 odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach.

Premier powołał wiceministra Kurtykę na pełnomocnika rządu ds. COP24 w Katowicach Fot. KPRM
Premier powołał wiceministra Kurtykę na pełnomocnika rządu ds. COP24 w Katowicach Fot. KPRM

Konferencje Stron (Conferences of the Parties – COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień. Jak podkreśliło ME, prezydentem każdego COP zostaje odpowiednio umocowany przedstawiciel rządu. Jego zadaniem jest m.in. organizacja szczytu oraz inicjowanie i wspieranie dialogu pomiędzy światowymi przywódcami w zakresie polityki klimatycznej.

Cele Szczytu w Katowicach

W trakcie szczytu COP24 w Katowicach planowane jest wynegocjowanie Pakietu Implementacyjnego dla Porozumienia Paryskiego, pierwszej w historii międzynarodowej umowy, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu oraz ustalenie ram finansowania polityki klimatycznej. Działania podjęte na spotkaniu wyznaczą światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata – zaznaczył resort energii.

Obowiązki wiceministra Kurtyki 

Wiceminister Michał Kurtyka w Ministerstwie Energii jest bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym oraz prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. M.in. negocjuje zapisy tzw. pakietu zimowego, a także akty prawne regulujące rynek energii elektrycznej w Europie. Reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Obowiązki Kurtyki obejmują również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Jest twórcą rządowego programu rozwoju elektromobilności. Z ramienia Ministerstwa Energii pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności. ME podkreśliło, że Kurtyka był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu mają się dynamicznie rozwijać.

Zmiana rozporządzenia 

Wcześniej poinformowano, że sekretarz stanu w resorcie energii będzie polskim kandydatem na przewodniczącego grudniowej konferencji klimatycznej ONZ w Katowicach – wynika z, opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw, rozporządzenia Rady Ministrów. PAP podawała, że według zbliżonych do rządu źródeł ma to być Michał Kurtyka.Według dotychczasowych informacji rolę tę miał pełnić b. minister środowiska Jan Szyszko.

Rozporządzenie ustanawia pełnomocnika rządu ds. Prezydencji Konferencji Stron. „Pełnomocnik jest kandydatem Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Konferencji COP24; Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Energii” – czytamy w opublikowanym rozporządzeniu.

Do zadań pełnomocnika będzie należała m.in. reprezentacja Polski na świecie oraz współpraca międzynarodowa w związku z grudniowym szczytem klimatycznym w Katowicach.Zgodnie z rozporządzeniem, pełnomocnik będzie mógł – za zgodą premiera – wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez rząd. Pełnomocnik będzie mógł też zlecać badania i ekspertyzy, powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. Jego zapleczem merytorycznym, prawnym i technicznym będzie resort środowiska.

COP 24 w Katowicach

Polska została wybrana na organizatora szczytu klimatycznego podczas konferencji w Marrakeszu w 2016 roku. W połowie maja 2017 roku resort środowiska informował, że ówczesny minister środowiska Jan Szyszko został wybrany na przewodniczącego szczytu klimatycznego w naszym kraju.Formalnie taka kandydatura jest zgłaszana do akceptacji Grupy Wschodnioeuropejskiej Narodów Zjednoczonych. To ona w 2016 roku nominowała Polskę na gospodarza szczytu. Jak wyjaśniło PAP źródło zbliżone do rządu, kandydatura Kurtyki będzie musiała zostać przez to gremium zaakceptowana.

Konferencja klimatyczna w Katowicach (3-14 grudnia) ma kosztować ponad 140 mln zł. Zgodnie ze specustawą dotyczącą organizacji tego wydarzenia, 130 mln zł wyłoży na ten cel NFOŚiGW. W budżecie Katowic na 2018 rok finansowe zaangażowanie miasta określono na 12 mln zł. Konferencja klimatyczna odbywać się będzie na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) oraz Spodka.

W ramach konferencji w Katowicach odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 – Jan Szyszko, 2008-2009 – Maciej Nowicki i 2013-2014 – Marcin Korolec.

Polska Agencja Prasowa/Ministerstwo Energii