Plan Junckera uruchomi inwestycje warte 284 miliardów euro

27 kwietnia 2018, 16:00 Alert
UE Unia Europejska Komisja
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), utworzony w następstwie światowego kryzysu finansowego, zebrał 284 mld EUR. We wtorek, 24 kwietnia unijni urzędnicy oświadczyli, że blisko jedna trzecia z tych pieniędzy (28 procent) przeznaczona będzie na wsparcie MŚP w Europie. Około 22 procent wesprze badania, rozwój oraz opracowanie innowacji, a kolejne 22 procent zostanie przekazane na projekty związane z energią.

Komisja Europejska pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera, krótko po objęciu władzy, w listopadzie 2014 roku, przedstawiła Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz był przede wszystkim odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze w Europie, związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym i finansowym, wyniku którego poziom inwestycji w Unii Europejskiej spadł o ok. 15 procent w stosunku do 2007 roku.

Celem planu jest pobudzenie inwestycji w europejskim sektorze badań i rozwoju, większe zaangażowanie w tworzenie szeroko rozumianej infrastruktury, wzrost konkurencyjności, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz ożywienie gospodarcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez udzielanie dodatkowych gwarancji, szczególnie na działalność przy projektach o wysokim ryzyku, które nie mogły liczyć na wsparcie ze strony banków komercyjnych.

Mechanizm dotacji został w ubiegłym roku rozbudowany i jego działalność została przedłużona do 2020 roku. Komisja i Europejski Bank Inwestycyjny oferują łącznie 33,5 mld EUR gwarancji, które mogłyby dofinansować inwestycje prywatne o wartości co najmniej 500 mld EUR.

Jednak, pomimo działań, które podejmuje EFIS, poziom inwestycji w Europie nadal nie wzrasta i oscyluje wokół wartości sprzed kryzysu, podczas gdy luka inwestycyjna w niektórych, kluczowych dla konkurencyjności UE obszarach, wręcz się powiększa. Tylko w sektorze cyfrowym, według instytucji UE, potrzeba około 700 miliardów EUR na inwestycje.

Siła oddziaływania EFIS zostanie zweryfikowana w ramach tworzenia kolejnego, długoterminowego budżetu UE na okres po 2020 roku. Komisja Europejska przedstawi swój projekt wniosku w tej sprawie 2 maja.

EurActiv.com/Roma Bojanowicz