Nie będzie kryterium dochodowego dodatku węglowego

26 lipca 2022, 17:45 Alert

– Jesteśmy otwarci na to, aby szukać rozwiązań w innych obszarach energetyki czy ciepłownictwa, w tym ciepłownictwa systemowego. Jeżeli chodzi o kwestię wprowadzenia kryterium dochodowego do dopłaty węglowej, to korekt nie planujemy – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Kryterium dochodowe dodatku węglowego

We wtorek odbyła się konferencja prasowa rzecznika rządu Piotra Müllera, który został zapytany o to, czy planowane jest rozszerzenie wsparcia w zakresie energetyki na innych odbiorców nie tylko na tych, którzy otrzymają dodatek węglowy, czyli ogrzewają się węglem, ale też na osoby, które np. bazują na cieple z sieci, na drewnie czy „innych źródłach”. Rzecznikowi zadano także pytanie o to, czy rząd rozważa wprowadzenie kryterium dochodowego, które warunkowałoby otrzymanie dodatku węglowego.

– Jeżeli chodzi o kwestie związane z energetyką szeroko rozumianą, w tym źródłami ciepła, energią elektryczną, gazem i tego typu obszarami, to polski rząd od już wielu miesięcy podejmuje działania, które mają na celu i obniżają ceny nośników energii w stosunku do tego co byłoby, gdyby nie te działania. Wystarczy spojrzeć na działania z tarczy antyinflacyjnej, i wtedy doskonale będziemy widzieć, że obniżyliśmy VAT, jeśli chodzi o obniżenie ceny energii elektrycznej, ceny gazu i tak dalej – przypomniał Müller.

Zapowiedział też, że rząd jest otwarty na szukanie rozwiązań w „innych obszarach energetyki czy ciepłownictwa, w tym ciepłownictwa systemowego”. – Pracujemy nad możliwymi rozwiązaniami w tym obszarze, ale gdy one będą wypracowane to wtedy będziemy o nich mówić, natomiast oczywiście tam gdzie będzie to konieczne jesteśmy otwarci na to, aby pewne rozwiązania zastosować. Ale też trzeba powiedzieć sobie wprost, że to generuje określone koszty, z oczywistych względów – podkreślił. – Co do kwestii kryterium dochodowego do dopłaty węglowej, to tutaj korekt nie planujemy – dodał rzecznik rządu.

W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF, z Narodowego Banku Polskiego będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Ustawa zawiera też artykuły dotyczące prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według MF proponowane przepisy to wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie przepisy.

IAR/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

Jakóbik: Dodatek węglowy zwiększy popyt, ale nie zwiększy podaży