Dodatek węglowy już działa, a kolejne są w drodze

12 sierpnia 2022, 12:15 Alert

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą dodatku węglowego. Oznacza to jednorazową wypłatę 3 tys. złotych dla każdego gospodarstwa domowego ogrzewanego węglem kamiennym. W podobny sposób rządzący chcą wprowadzić dopłaty dla gospodarstw o indywidualnym źródle ciepła.

Węgiel. Fot. Węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Dodatek węglowy. O co chodzi?

– Zgodnie z ustawą, dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego – czytamy w komunikacie.

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy na piśmie lub internetowo w nie przekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku. Gmina będzie miała obowiązek wypłaty środków maksymalnie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Ustawa zakłada zwolnienie wypłaty dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłącza dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnianiem wysokości tego dodatku przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych.

Dodatek będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu w 2022 roku będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku Narodowego Banku Polskiego. Całkowity koszt dodatku ma opiewać na 11,5 mln złotych.

Gospodarstwa zasilane innym źródłem niż węgiel

Projekt zakładający wprowadzenie dopłat dla gospodarstw ogrzewających innymi niż węgiel surowcami trafił do wykazu prac legislacyjnych. Proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż), skroplonym gazem LPG (propan butan) lub olejem opałowym.

-Proponowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapewnienie wsparcia dla indywidualnych gospodarstw domowych w Polsce w celu pokrycia części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynkach paliw i energii, w tym kosztów ogrzewania – czytamy w wykazie.

Projekt ustawy przewiduje także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne tak zwane taryfy z rekompensatą. Otóż dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej wprowadzono by regulacje ograniczające wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Tak jak w przypadku dodatku węglowego opłata byłaby jednorazowa jednak kwota wsparcia nie jest jeszcze znana. Wysokość kwoty będzie powiązana z dynamiką zmian cen nośników energii. Rekompensaty wypłacane byłyby w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

ISBnews/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka

Perzyński: Dodatek węglowy powinien trafić do najuboższych