Dutkiewicz: Nowy system ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R podwyższy poziom bezpieczeństwa na kolei

10 lutego 2014, 11:32 Infrastruktura

Na odcinku kolejowym Warszawa Zachodnia-Koluszki i Koluszki-Łódź Widzew nastąpi wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R. Umowę w tej sprawie podpisało konsorcjum firm Thales Polska sp. z o.o. (lider), Strabag Rail Polska sp. z o.o. i Feroco S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawcy w ramach zadania zaprojektują i wykonają także Lokalne Centrum Sterowania Skierniewice.

– Odcinek Warszawa Zachodnia – Koluszki – Łódź Widzew stanowić będzie część wdrożenia systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na liniach kolejowych naszego kraju. System ten w pierwszym rzędzie ma podwyższyć poziom ich bezpieczeństwa – informuje w rozmowie z naszym portalem Maciej Dutkiewicz z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Dzięki nowemu systemowi powinna także nastąpić poprawa warunków prowadzenia ruchu kolejowego.

– Odcinek Warszawa Zachodnia – Koluszki – Łódź Widzew, na którym ma zostać wdrożony ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R, to jedna z najważniejszych linii kolejowych w naszym kraju – tłumaczy Dutkiewicz. – Chodzi zwłaszcza o jego fragment między Warszawą, a  Grodziskiem Mazowieckim. Przejeżdżają tędy wszystkie pociągi jadące z Gdańska do Krakowa.

W opinii Dutkiewicza system ten podwyższa elektroniczny nadzór nad działaniami maszynistów. – Ponadto wprowadza nowoczesny kanał komunikacji głosowej w systemie cyfrowym. Bowiem do dzisiaj na kolei funkcjonuje komunikacja głosowa, analogowa. Nowy system wyposażony jest dodatkowo w funkcjonalności do tej pory nie występujące w PKP. Na przykład informacje tekstowe wysyłane między pracownikami zaangażowanymi w prowadzenie ruchu kolejowego.

– Częściowo system ten już funkcjonuje na Centralnej Magistrali Kolejowej. A obecnie PKP PLK prowadzi prace związane z jego instalacją na trasie od granicy z Niemcami, przez Legnicę, Wrocław, aż do Opola. Analogiczna sieć będzie także instalowana m.in. na trasie z Warszawy do Gdańska. Cały system będzie zainstalowany w ciągu kilku kolejnych lat na co najmniej kilku tysiącach km linii kolejowych w Polsce. W większości zostanie sfinansowany z funduszy unijnych – informuje Dutkiewicz.