Elektryki dostarczą zapasy platformom wiertniczym

7 października 2023, 08:45 Alert

Green Ships i Burbon Horizon podpisały umowę z firmą Amogy na technologię paliwową do swoich ePSV. Nowe statki mogą być znacznie przyczynić się do polityki zero emisyjności.

W pierwszym tygodniu grudnia br. statek PSV SYLUR z Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Baltic II. Fot.: Lotos
W pierwszym tygodniu grudnia br. statek PSV SYLUR z Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Baltic II. Fot.: Lotos

Firma Green Ships zajmująca się projektowaniem i budową ekologicznych statków oraz Bourbon Horizon przedsiębiorstwo żeglugowe podpisały protokół ustaleń z Amogy, dostawcą amoniaku, na dostarczenie technologii paliwowych do dwóch powstających statków ePSV (electric platform supply vessels). Dodatkowo planowany jest zakup trzeciego statku. Jednostki typu platform supply vessel są to statki specjalistyczne zajmujące się dostarczaniem zapotrzebowania na platformy wiertnicze i wydobywcze.

Jednostki byłyby 82 metrowym ePSV, które przekształcają amoniak w energię, byłoby to ich główne źródło zasilania, tym samym statek byłby zero emisyjny. W projekcie ePSV położono szczególny nacisk na brak wycieków, wentylację i zgodność z odpowiednimi normami. Zbiorniki amoniaku mają mieć pojemność 100 metrów sześciennych co umożliwi jednostce niezależną prace na morzu. Amogy ma dostarczyć technologię, która umożliwi przetworzenie amoniaku bezpośrednio w wodór.

Statki mają być jak najmniej szkodliwe dla środowiska, co uwzględnia nie tylko użycie ekologicznego paliwa, mniejsza masa stali, kompaktowość oraz nowoczesny system sterów strumieniowych wpłyną na mniejszą potrzebę konserwacji oraz ułatwią modernizację jednostki.

Statki ePSV będą wyposażone w dwa pędniki główne, każdy o mocy 1850 kW i system redukcji przechyłu.

Offshore Energy / Marcin Karwowski